اثبات مالکیت
فهرست مقالات

اثبات مالکیت

دلایل اثبات مالکیت

دلایل اثبات حق مالکیت در سیستم قضایی معمولاً بر اساس مواد مختلفی ارائه می‌شوند. در ادامه، به توضیح دلایل اثبات حق مالکیت و مدارک مورد نیاز برای این دعوا پرداخته و سپس نمونه دادخواستی ارائه خواهد شد.

 1. استناد به سند:
  • توضیحات: سند، مهم‌ترین دلیل اثبات حق مالکیت است. این سند ممکن است شامل سند عادی (قراردادها و قولنامه‌ها) یا سند رسمی (مانند سند ثبتی ملک و برگ سبز خودرو) باشد.
  • مدارک مورد نیاز: باید اصل یا کپی از سند مربوطه را ارائه دهید. اگر سند ثبتی ملک یا خودرو دارید، اصل یا کپی آن را ارائه کنید.
 2. اقرار:
  • توضیحات: اقرار به اظهارنامه‌ای اشاره دارد که فرد مدعی مالکیت آن را امضا می‌کند و می‌پذیرد که مالکیت ملک یا دارایی معین را دارد.
  • مدارک مورد نیاز: اقرار‌نامه یا اسناد مشابهی که تایید اقرار فرد را نشان دهند.
 3. شهادت:
  • توضیحات: در برخی مواقع، شخص ثالث می‌تواند شهادتی در مورد مالکیت شما ارائه دهد. این ممکن است در مواردی مانند خرید و فروش دارایی‌ها، انتقال مالکیت خودروها و موارد مشابه اتفاق بیافتد.
  • مدارک مورد نیاز: شهادت‌ها و توصیفات شهودی از افرادی که شهادت می‌دهند.
 4. اماره تصرف:
  • توضیحات: اماره تصرف به نشانه‌ها و شواهدی اشاره دارد که نشان دهنده تصرف و استفاده فعلی از دارایی یا ملک معین است.
  • مدارک مورد نیاز: عکس‌ها، فیلم‌ها، شواهد مکتوب یا اسنادی که تصرف شما را نشان می‌دهند.
 5. قسم یا سوگند:
  • توضیحات: در بعضی موارد، قسم یا سوگند می‌تواند به عنوان دلیل اثبات حق مالکیت مورد قبول قرار گیرد. این به معنای اظهارنامه با اهمیت و تصریحی از سوی فرد مالک است.
  • مدارک مورد نیاز: اگر از قسم یا سوگند استفاده می‌کنید، باید مدارک مرتبط را ارائه دهید تا قسم شما مورد قبول قرار گیرد.

 

مدارک لازم برای اثبات مالکیت

مدارک لازم برای اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک، به عنوان زیر می‌باشد:

 1. اسناد عادی و رسمی:
  • سند: اصل یا تصویر برابر اصل شده سند مالکیت (مثل سند ملک یا عقد قرارداد) باید به دادگاه ارائه گردد.
  • قولنامه: در صورتی که مالکیت به واسطه قولنامه انتقال یافته باشد، قولنامه به عنوان مدرک استفاده می‌شود.
  • سند رسمی: اسنادی که توسط مقامات رسمی دولتی تنظیم شده‌اند (مثل سند ثبتی ملک و برگ سبز خودرو).
  • رسیدهای پرداخت وجه: رسیدهای مالی که نشان دهنده پرداخت وجه به مالک معین است.
 2. اقرارنامه:
  • اقرارنامه یک اظهارنامه است که فرد مالک حقیقی آن را امضا می‌کند و در آن اقرار می‌کند که مالکیت را دارد.
  • این اقرارنامه می‌تواند به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده یا به شکل لایحه به دادگاه ارائه شود. همچنین، اقرار شفاهی نیز معتبر می‌باشد.
 3. استشهادیه:
  • استشهادیه یک مدرک می‌باشد که در آن مشخصات و اقامتگاه افرادی که به عنوان شهود شهادت می‌دهند، ثبت می‌شود.
  • استشهادیه باید به امضای شهود نیز برسد.
  • استشهادیه به همراه شهادت شهود در جلسه دادگاه ارائه می‌شود.

 

در نهایت، نمونه‌ای از دادخواست برای دعوای اثبات حق مالکیت به شرح زیر است:


نمونه دادخواست اثبات حق مالکیت

به دادگاه [نام دادگاه] دعوی کننده: [نام و اطلاعات دعوی کننده] پاسخ دهنده: [نام و اطلاعات پاسخ دهنده] شماره پرونده: [شماره پرونده]

موضوع دعوا: اثبات حق مالکیت در مورد [توصیف دقیق دارایی یا ملک]

محترم دادگاه،

موضوع دعوا: مدعیان که به ترتیب اقامه دعوا کرده‌اند، به شرح زیر هستند:

 1. [نام و اطلاعات دعوی کننده اصلی]: ادعا می‌کند که او حقیقی و معتبر مالک [نام دارایی یا ملک] را دارد و این حق را با توجه به [دلیل‌ها و مدارک آورده شده] اثبات می‌کند.
 2. [نام و اطلاعات پاسخ دهنده]: ادعا می‌کند که او حقیقی و معتبر مالک [نام دارایی یا ملک] را دارد و این حق را با توجه به [دلایل و مدارک آورده شده] اثبات می‌کند.

استناد به مدارک و اثبات‌ها: در این دعوا، ما برای اثبات حق مالکیت به مدارک زیر استناد می‌کنیم:

 1. [لیست مدارک و شرح آن‌ها]

دلیل‌ها: [شرح مختصری از دلایل و مدارک ما برای اثبات حق مالکیت]

مطالبه‌ی مالی: [مبلغ مورد ادعا در صورت وجود ادعاهای مالی]

به این دلیل، خواهان می‌کنیم که دادگاه از ما در اثبات حق مالکیت در مورد [نام دارایی یا ملک] حقیقی و معتبر کمک کند.

تاریخ: [تاریخ دادخواست] امضا: [امضای دعوی کننده]


لطفاً توجه داشته باشید که متن دادخواست و مدارک مورد نیاز بر اساس موقعیت و مواد دقیق دعوا ممکن است تغییر کند. بهتر است با وکیل یا کارشناس حقوقی مشوره کنید تا دادخواست خود را به درستی تهیه و ارائه کنید.