اضافه یا کسری متراژ ملک
فهرست مقالات

اضافه یا کسری متراژ ملک

موضوع کم و زیاد متراژ ملک اغلب در معاملات ملکی از جمله پیش‌فروش ساختمان یا املاک بدون سند رسمی به ویژه در موارد ملک مشاع، مطرح می‌شود. در صورتی که مساحت واقعی ملک کمتر از مقداری باشد که در قرارداد ذکر شده است، خریدار حق اعتراض و اقدامات قانونی را داراست. از سوی دیگر، اگر متراژ واقعی بیشتر از مقدار درج شده در قرارداد باشد، فروشنده حق اعتراض و لغو معامله را دارد.

مطابق ماده 355 قانون مدنی، اگر خریدار و فروشنده بتوانند به توافق در مورد اختلاف قیمت نسبت به تفاوت متراژ برسند، نیازی به فسخ قرارداد وجود ندارد. در این صورت، با توجه به اختلاف متراژ، هزینه‌ها محاسبه شده و پرداخت می‌شود. اما در صورت عدم توافق، فردی که معامله برایش ضررآور است، می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

 

نحوه محاسبه کسری مساحت ملک

در صورتی که مساحت زمین یا ملک بیشتر از مقدار تعیین شده در قرارداد باشد، پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت و تنها می‌تواند قیمت اضافه مساحت را دریافت کند. این اختلاف ناشی از اهمال‌کاری و اشتباه فروشنده است و قانون اجازه نمی‌دهد که قیمت اضافه مساحت را بر اساس مبلغ تعیین شده در قرارداد یا قیمت روز ملک دریافت کند.

در شرایطی که ملک کمتر از ۵ درصد یا معادل آن یا بیشتر از پنج درصد مازاد مساحت داشته باشد، حق فسخ قرارداد برای پیش‌فروشنده در قانون پیش‌بینی نشده است. همچنین، نیازی به کارشناسی ملک در این شرایط وجود ندارد؛ زیرا محاسبه قیمت زمین بر اساس همان مقدار قرارداد است و پیش‌خریدار باید قیمت درج شده در قرارداد پیش‌فروش را به فروشنده پرداخت کند. این موضوع در شرایطی که زمان زیادی از قرارداد گذشته باشد نیز صادق است.

اگر مازاد مساحت تا ۵ درصد یا کمتر از متراژ مقرر در قرارداد باشد، پیش‌خریدار نیز حق فسخ را ندارد و تنها پیش‌فروشنده می‌تواند دعوای مطالبه مابه‌التفاوت قیمت را داشته باشد.

 

مرجع صالح به رسیدگی دعوای کسری یا اضافه متراژ ملک

ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش مفادی را تعیین می‌کند که به داوری اختصاص دارد. با این حال، با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه این ماده، امور حقوقی و قانونی این مسائل به اختیار دادگاه حقوقی می‌افتد.

توجه به محل اقامت خوانده یا محل عقد قرارداد یا محل اجرای تعهد، که در اینجا به عنوان محلی برای طرح دعوا اشاره شده است، معمولاً در قراردادهای حقوقی معین می‌شود. این اماکن ممکن است در قرارداد یا قوانین مربوطه ذکر شده باشند. در صورتی که محل اقامت یا محل عقد قرارداد مشخص نشده باشد، ممکن است محل اجرای تعهد به عنوان محلی برای طرح دعوا انتخاب شود.

مهم است که در ادامه این موضوعات، هرگونه تغییرات در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه را پیگیری کنید تا اطلاعات شما به‌روز باقی بماند.

 

کمک گرفتن از وکیل ملکی اضافه یا کسری متراژ ملک

در مواردی که اختلاف در مساحت یا متراژ ملک وجود دارد و طرفین معامله نتوانسته‌اند به توافق برسند، کمک از وکیل ملکی می‌تواند بسیار مفید باشد. وکیلان ملکی دارای تخصص در زمینه قوانین مرتبط با ملک و معاملات ملکی هستند و می‌توانند به شما در مسائل زیر کمک کنند:

  1. تفسیر قرارداد: وکیل ملکی می‌تواند به شما در تفسیر مفاد قرارداد کمک کرده و حقوق و تعهدات هر طرف را روشن سازی کند.
  2. محاسبه قیمت اضافه یا کسری: با توجه به قوانین مرتبط و شرایط قرارداد، وکیل ملکی می‌تواند مساعدت کند تا محاسبه صحیح قیمت اضافه یا کسری مساحت ملک انجام شود.
  3. تهیه و ارائه اطلاعات قانونی: وکیل ملکی می‌تواند اطلاعات قانونی لازم را جهت استفاده در دعاوی مربوط به اختلافات مساحت ملک فراهم کند.
  4. تدوین و ارائه دعوا نامه: وکیل ملکی می‌تواند به شما کمک کند تا یک دعوا نامه قوی و متناسب با موارد قانونی تهیه و به دادگاه ارائه دهید.
  5. نمایندگی در دادگاه: وکیل ملکی می‌تواند شما را در دادگاه نمایندگی کرده و به دفاع از حقوق شما بپردازد.

در نهایت، همکاری با وکیل ملکی می‌تواند به شما کمک کند تا به‌صورت قانونی و با دقت به اختلافات مساحت ملک پاسخ دهید و به حل این موضوع برسید.