افراز ملک مشاع
فهرست مقالات

افراز ملک مشاع

مراحل قانونی افراز ملک مشاع

افراز ملک مشاع یک فرآیند قانونی است که به منظور تقسیم ملک مشاع (ملکی که به صورت مشترک توسط چند نفر مالک می‌شود) می‌باشد. مراحل این فرآیند ممکن است در هر کشور یا حتی در مناطق مختلف یک کشور متفاوت باشند. در زیر، مراحل عمومی افراز ملک مشاع ذکر شده‌اند که ممکن است با قوانین و مقررات مربوط به هر منطقه تفاوت داشته باشند:

 1. تقاضا و تایید دادگاه:
  • یکی از مالکان ملک مشاع باید به دادگاه مربوطه تقاضای افراز را ارائه دهد.
  • دادگاه بررسی می‌کند آیا شرایط لازم برای افراز فراهم است یا خیر و در صورت تایید، دستور اجرای افراز صادر می‌کند.
 2. ارجاع به کارشناس ثبتی:
  • دادگاه اقدام به ارجاع پرونده به کارشناس ثبتی می‌کند.
  • کارشناس ثبتی بازدید از ملک مشاع را انجام می‌دهد و نظر خود را در مورد تقسیم بندی ملک ارائه می‌کند.
 3. تقسیم بندی ملک:
  • بر اساس بازدید کارشناس ثبتی، تقسیم بندی ملک مشخص می‌شود. این ممکن است به افراز فیزیکی یا مالی ملک اشاره داشته باشد.
 4. نظر کارشناس به دادگاه:
  • کارشناس ثبتی نظر خود را به دادگاه ارائه می‌دهد.
 5. تصویب و رای دادگاه:
  • دادگاه با بررسی نظر کارشناس و سایر مستندات، رای خود را صادر می‌کند.
  • در صورت تصویب افراز، دستور اجرایی صادر می‌شود.
 6. اجرای افراز:
  • مرحله نهایی افراز، اجرای اقدامات تقسیم ملک مشاع است.
  • این ممکن است شامل انتقال مالکیت بر اساس تقسیم بندی شده، تغییرات در سند مالکیت و سایر امور مرتبط با انتقال مالکیت باشد.

 

انواع افراز ملک مشاع

تقسیم ملک مشاع (افراز ملک) می‌تواند به چندین روش صورت گیرد، و انتخاب نوع تقسیم معمولاً به توافق شرکا و قوانین محلی بستگی دارد. در زیر، نمونه‌هایی از انواع افراز ملک مشاع ذکر شده‌اند:

 1. افراز به تساوی:
  • در این حالت، همه شرکا به توافق برسند که ملک مشاع را به تساوی تقسیم کنند. هر شریک سهم مساوی در ملک خواهد داشت.
 2. تقسیم به تعدیل (تقسیم نامساوی):
  • در برخی موارد، به دلیل اختلافات در سرمایه یا سایر عوامل، تقسیم مساوی ممکن نیست. در این صورت، شرکا ممکن است به توافق برسند که سهم هر فرد نامساوی باشد. این تصمیم بر اساس موارد خاص ملک و توافقات شرکا اتخاذ می‌شود.
 3. تقسیم به رد (تقسیم ملک با پرداخت وجه تفاوت):
  • اگر توافق به تساوی یا تقسیم به تعدیل امکان‌پذیر نباشد، دادگاه ممکن است به برخی از شرکا اعلام کند که مبلغی را به سایر شرکا پرداخت کنند تا تفاوت سهم‌ها تعدیل شود. این می‌تواند بر اساس ارزش ملک یا دیگر معیارهای مشخص شده توسط دادگاه باشد.
 4. تقسیم بر اساس نیازها یا استفاده مشترک:
  • در برخی موارد، تقسیم ملک بر اساس نیازها یا استفاده مشترک ممکن است صورت بگیرد. به عبارت دیگر، هر شریک بر اساس نیاز یا استفاده‌ای که از ملک دارد، سهم خود را دریافت می‌کند.
 5. تبادل سهم:
  • در این حالت، شرکا ممکن است تصمیم بگیرند که سهم خود را با یکدیگر تبادل کنند به نحوی که نیاز به پرداخت وجه نداشته باشند.

توجه داشته باشید که هر کدام از این روش‌ها ممکن است به صورت کلی یا ترکیبی از آنها در مورد افراز ملک مشاع اعمال شود. همچنین، توافقات مکمل و مفصلی برای اجرای بهتر افراز ممکن است بر اساس شرایط خاص ملک و نیازهای شرکا انجام شود.

 

 

مرجع رسیدگی به تقاضای افراز ملک مشاع

درخواست افراز ملک مشاع به عنوان یک فرآیند حقوقی نیازمند تعامل با چند نهاد اصلی است. در اکثر کشورها، این نهادها عبارتند از اداره ثبت و دادگاه مرتبط با واقعه ملک. زیرا فرآیند افراز ملک ممکن است بسته به نظام حقوقی محلی تغییرات داشته باشد، بهتر است با وکیل محلی یا مراکز اداری مشورت کنید.

در اینجا توضیحات عمومی آورده شده‌اند که در بسیاری از جوامع ممکن است صدق کند:

 1. اداره ثبت:
  • این نهاد معمولاً مسئول ثبت اسناد ملکی، مالکیت، و حقوق مالکانه است.
  • درخواست افراز ملک مشاع ابتدا به اداره ثبت ارسال می‌شود.
  • کارشناسان ثبت ممکن است بر اساس قوانین ملکی و مقررات محلی، مراحل ثبتی افراز را بررسی و اجرا کنند.
  • تصمیمات نهایی مرتبط با ثبت افراز ملک ممکن است توسط این نهاد صورت بگیرد.
 2. دادگاه:
  • در بسیاری از موارد، تصمیمات مرتبط با افراز ملک مشاع توسط دادگاه اعلام می‌شود.
  • در صورت نیاز، شرکای ملک مشاع یا دیگر افراد ممکن است اعتراض خود را به تصمیمات اداره ثبت به دادگاه اعلام کنند.
  • دادگاه می‌تواند نهایی‌ترین تصمیمات را اتخاذ کرده و در موارد اعتراض، امکان تجدیدنظر در تصمیمات اداره ثبت را فراهم کند.

 

شروط لازم برای افراز ملک مشاع

شروط لازم برای افراز ملک مشاع می‌تواند بسته به قوانین و مقررات محلی تفاوت داشته باشد. با این حال، در اکثر جوامع، شروط مشترکی وجود دارد که به طور عمومی برای افراز ملک مشاع لازم می‌باشد. در اینجا تعدادی از این شروط به اختصار ذکر شده‌اند:

 1. توافق شرکا:
  • افراز ملک مشاع نیازمند توافق تمامی شرکا است. تمام شرکای ملک باید به توافق برسند و افراز را تایید کنند.
 2. عدم ضرر از تقسیم:
  • تقسیم ملک نباید منجر به ضرر مالی یا حقوقی برای هیچ یک از شرکا شود. افراز باید منصفانه و بدون تضرر برای همه اعضا انجام شود.
 3. ترتیب مالیاتی:
  • تقسیم ملک نباید باعث پرداخت مالیات بیش از حد معقول برای شرکا شود. این امر نیازمند مشاوره حسابداری و حقوقی ممکن است.
 4. وقف نبودن:
  • ملک مورد افراز نباید توسط مقامات به عنوان وقف یا املاک مختومه تعیین شده باشد.
 5. قانونی بودن:
  • افراز باید با قوانین و مقررات مرتبط با ملک و ملکیت در محل مرتبط سازگار باشد.
 6. بدون اصلاح مشخصات:
  • تغییر در مشخصات ملک نباید نیاز به اصلاحات گسترده در سند ملک و سایر مستندات باشد.
 7. عدم وجود سند معارض:
  • وجود سند معارض ممکن است فرآیند افراز را پیچیده کند. اطمینان حاصل شود که ملک بدون این نوع مشکلات قانونی است.