الزام به تنظیم سند رسمی ملک
فهرست مقالات

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

الزام به تنظیم سند رسمی ملک اوقافی

وقف به معنای حبس یا محرومیت در لغت است و در اصطلاح حقوقی به مالی اشاره دارد که به عنوان وقف شده است. در حقوق شرعی و قانونی، وقف به ملکی گفته می‌شود که اصل مال یا بخشی از آن و یا منافع ناشی از آن به سرویس‌های عمومی و به خاطر رضای خدا اختصاص یافته است.

تنظیم سند رسمی برای ملک وقفی طبق ماده 55 قانون مدنی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. وقتی که مالک ملک یا منافع آن را به سرویس‌های عمومی و به خاطر رضای خدا اهدا می‌کند، وقف صورت می‌گیرد و بعد از آن، ملک قابل انتقال به دیگری نمی‌باشد و هرگونه معامله‌ای بر روی این ملک غیرممکن است.

ملک وقفی به ملکی گفته می‌شود که مالک آن را وقف کرده است و اداره اوقاف نیز آن را با اقساط 99 ساله به شخص دیگری واگذار می‌کند. در حالی که سند ملک اوقافی، به مالک اختیار کامل نمی‌دهد و در اختیار مالک جدید نیز قرار ندارد. در واقع، ملکی که وقف شده است، سند دارد و اموری مانند خرید و فروش، اجاره، رهن و نداشتند، اما باید زیر نظر اداره اوقاف انجام شود.

مالک تا زمان تسویه کامل، برای هر نوع معامله باید از اداره اوقاف مجوز کسب کند. پس از 99 سال، اداره اوقاف مجدداً در مورد اجاره آن تصمیم خواهد گرفت.

ثبت سند اوقافی

اگر فردی تمایل به ثبت یا اعتراض به ثبت ملک وقف شده داشته باشد، ابتدا باید از سازمان اوقاف موافقت کتبی را دریافت کند و سپس مراحل ثبت را طی کند.

در صورتی که فقط بخشی از ملک به وقف اختصاص یافته باشد، با درخواست مجوز از متولی، می‌توان در بخش باقی‌مانده ساختمانی بنا نمود و مدارک رسمی مربوطه را تهیه کرد. همچنین، اگر تمایل به ساخت و ساز در بخش وقف نبود، می‌توان با انعقاد قرارداد اجاره با متولی، از امکانات ملک وقف شده استفاده کرد.

در این حالت، متولی ملک وقف شده می‌تواند با مالک بخش اعیان قرارداد اجاره به مدت پنج سال انعقاد دهد و در آن توافق کنند که پس از اتمام مدت مذکور، قرارداد را تمدید کنند. اگر مالک بخش اعیان تصمیم به فروش ساختمانی که در اعیان بنا شده و برای آن سند رسمی دریافت کرده است داشته باشد، ابتدا باید موافقت و اجازه از متولی یا اداره اوقاف را دریافت کند.

در متن قرارداد اجاره باید طریقه نقل و انتقال اعیان (نه اجاره) مشخص شود تا مالک اعیان بتواند اعیان را به فرد دیگری انتقال دهد. در صورتی که در متن قرارداد اجاره درباره اجازه متولی صریحاً ذکر نشده باشد، خریدار نیازی به اجازه متولی ندارد و فقط باید از متولی درخواست کند که قرارداد جدید اجاره را با خود تنظیم کند.

 

الزام به تنظیم سند رسمی صلح اجاره سرقفلی

سرقفلی از نظر حقوقی به وضعیتی اشاره دارد که مستاجر یک ملک را با پرداخت مبلغ مشخصی به مالک اجاره‌این ملک می‌کند. در این حالت، یک قرارداد اجاره بین مستاجر و مالک تنظیم و ثبت می‌شود. مبلغ اجاره در سرقفلی معمولاً بسیار کمتر از بازاریابی است و به صورت ماهیانه به مالک پرداخت می‌شود.

مستاجر با خرید سرقفلی ملک از مالک، حق دارد تا زمانی که مایل باشد در آن ملک اقامت کند و استفاده کند، بدون اینکه نیاز به اجرای قرارداد اجاره مجدد داشته باشد. با این حال، اگر مستاجر می‌خواهد به دلایلی مانند تغییر شغل، محل اقامت را تغییر دهد، باید با رضایت مالک این کار را انجام دهد. به عبارت دیگر، مستاجر باید از مالک مجوز کسب کند تا بتواند حق استفاده از ملک را به فرد دیگری انتقال دهد.

به طور کلی، سرقفلی یک گزینه است که به مستاجر امکان می‌دهد با پرداخت مبلغ کمتر، حق استفاده از ملک را برای مدت زمان مشخصی تأمین کند، اما هنگام نیاز به تغییر محل اقامت، نیاز به موافقت مالک و انجام معامله جدید وجود دارد.

نقل و انتقالات مرتبط با سرقفلی باید مانند هر نقل و انتقالی دیگر، به صورت کتبی و مستند تنظیم شود. این انتقالات به عنوان اجاره در نظام حقوقی تلقی می‌شوند و باید با توجه به قوانین و مقررات مربوطه صورت گیرد.

هنگام تنظیم قرارداد اجاره، یک تاریخ مشخص برای تنظیم سند رسمی سرقفلی تعیین می‌شود. این سند رسمی، مدرکی است که نشان می‌دهد که مستاجر حق استفاده از ملک را برای مدت زمان مشخصی دارد.

در برخی موارد، به دلیل فشارهای مالی یا شرایط دیگر، مالک ممکن است تصمیم به فروش سرقفلی برخی از واحدهای ملک خود بگیرد. در این صورت، سرقفلی با تنظیم یک سند رسمی به نام مستاجر انتقال می‌یابد.

اما در شرایطی دیگر ممکن است به دلیل مشکلات ساختمانی یا تخلفات ساخت و ساز، ادارات مربوطه ممکن است مانع از صدور مدارک رسمی شوند و در نتیجه، تنظیم سند رسمی سرقفلی امکان‌پذیر نباشد.