اگر یکی از وراث سهمش را بخواهد
فهرست مقالات

اگر یکی از وراث سهمش را بخواهد

در ای مقاله توضیح داده می‌شود که چگونه می‌توان اقدام به تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث کرد:

  1. تقسیم ترکه (توزیع دارائی‌ها): در ابتدا، باید دارائی‌های وراث را تقسیم کنید. این شامل ملکی است که به عنوان ترکه باقی مانده از فوت فرد فوت کرده است. ترکه ممکن است شامل ملک‌ها، پول نقد، سهام، ماشین‌ها، مجوزها و دارائی‌های دیگر باشد. تقسیم ترکه می‌تواند بر اساس توافق بین وراث یا بر اساس قوانین میراث در کشور مربوطه صورت گیرد.
  2. دعوی مطالبه سهم الارث: اگر یکی از وراث تصمیم به دریافت سهم خود از ترکه بدون موافقت دیگر وراث یا اجرای تقسیم ترکه نکرده باشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و دعوی مطالبه سهم الارث خود را مطرح کند. این می‌تواند از طریق ارائه نمونه دادخواست (اعلام نامه دادخواست) به دادگاه صورت گیرد.
  3. مسئله ملک مشترک: اگر دارائی‌هایی در ترکه وجود دارند که به عنوان ملک مشترک بین وراث تلقی می‌شوند (مثل ملک مشترک ارثی که به طور مشترک بین وراث تقسیم نشده است)، فروش آنها بدون رضایت کلیه وراث ممکن نیست. در این مورد، دعوی مطالبه سهم الارث تنها یکی از مسائلی است که باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.

در هر صورت، مهم است که به حقوق و ویژگی‌های میراث و قوانین مربوط به تقسیم ترکه در کشور مربوطه توجه داشته باشید. همچنین، توصیه می‌شود که برای مشکلات میراثی حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید تا به شما در مطالبه حقوقتان و رفع اشکالات کمک کنند.

در موارد تقسیم ترکه و دریافت سهم الارث، اغلب نیاز به مذاکره و توافق میان ورثه و تقسیم ترکه بر اساس قوانین میراث دارید. تقسیم ترکه و دریافت سهم الارث به طور معمول بر اساس مراحل و قوانین مشخصی انجام می‌شود که در کشورها ممکن است متفاوت باشند.

این مراحل می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

  1. مذاکره و توافق: ابتدا ورثه باید با یکدیگر مذاکره کنند و توافق بر سر تقسیم ترکه را به دست آورند. این توافق ممکن است توسط وکیلان حقوقی ترتیب داده شود و در برخی موارد، به صورت خصوصی بین ورثه انجام می‌شود.
  2. تایید ارثیه: در بعضی موارد، ورثه نیاز به تایید ارثیه (اثبات حق ارث بر اموال متوفی) دارند. این ممکن است با ارائه مدارک مربوطه به مراجع مختلف یا دادگاه‌ها انجام شود.
  3. تقسیم ترکه: پس از توافق نهایی، ورثه باید ترکه را بر اساس توافق تقسیم کنند. این شامل تقسیم دارائی‌ها، ملک‌ها، پول نقد، سهام، و دارائی‌های دیگر می‌شود.
  4. تسلیم سهم الارث: هر ورثه باید سهم الارث خود را دریافت کرده و اسناد مربوط به این ترکه را به دست بیاورد.

در صورتی که ورثه نتوانند در مورد تقسیم ترکه توافق کنند یا مشکلاتی پیش بیاید، ممکن است نیاز به رسیدگی دادگاه داشته باشد و دادگاه تصمیم نهایی را در مورد تقسیم ترکه و دریافت سهم الارث اعلام کند.

در هر صورت، مشاوره حقوقی از وکیل یا مشاور حقوقی معتبر می‌تواند به شما در این موارد کمک کند تا به درستی با قوانین و مراحل مربوط به تقسیم ترکه و دریافت سهم الارث آشنا شوید

 

آگهی انحصار وراثت: این آگهی به عنوان یک اعلان عمومی برای اعلام به دیگر ورثه و اشخاصی که ممکن است به عنوان وراث در نظر گرفته شوند، صادر می‌شود. آگهی انحصار وراثت معمولاً در یک روزنامه کثیرالانتشار یا در منابع عمومی دیگر منتشر می‌شود. این آگهی شامل اطلاعات مانند نام متوفی، تاریخ فوت، و شرایط مرتبط با تقسیم ترکه می‌شود.