اختلاف متراژ ملک با سند
فهرست مقالات

باز خرید و تعریف آن

شرایط قانونی برای بازخرید چیست؟ مهمترین شرایط بازخرید چیست؟ چگونه تعریف می شود؟ تعریف آن چیست؟ قوانین بازخرید چیست؟ تفاوت بین خرید و استعفا چیست؟ چه کسی می تواند از آن استفاده کند؟ بازخرید چه زمانی اعمال می شود؟ وظیفه وکیل دادگستری از نظر بیع چیست؟ مهمترین نتایج بازخرید چیست؟
بازخرید یکی از موارد قطع شدن همکاری کار، کارمندان دولت است. بر اساس این مفهوم، نهاد مربوطه باید ارزش سنوات کارمند را بدون مشکلاتی مانند بازنشستگی و … پرداخت کند. اما با وجود این تعریف روشن، سوالات زیادی در مورد این موضوع وجود دارد. به خصوص که بسیاری از مردم می خواهند تفاوت بین استعفا و آن را بدانند؟ همچنین آیا می توان امری پسندیده دانست یا خیر؟ با ما همراه باشید تا به این سوالات مهم پاسخ دهیم.

معنای باز خرید کردن

همانطور که گفتیم بازگشت راهی برای توقف همکاری مقامات دولتی و نهادهای مرتبط است. به طور کلی هر مشارکت تجاری اعم از دولتی، مستقل و غیردولتی مبتنی بر قرارداد است. قرارداد به این معناست که طرفین متعهد به انجام تعهدات در قبال یکدیگر هستند. یکی از مهم ترین شروط هر قراردادی این است که طرفین تحت هیچ شرایطی نمی توانند قرارداد را فسخ یا از آن انصراف دهند.
به بیان ساده تر، خروج از هر قراردادی شرایطی دارد و در خصوص قراردادهای کاری نیز این موضوع بیان شده است. به طور کلی، هر قرارداد کار دولتی یا خصوصی شرایط خاص خود را دارد، اما دو راه اصلی برای خروج از این قرارداد وجود دارد: بازخرید و استعفا. نکته ای که باید بدانید این است که استعفا می تواند در موقعیت های عمومی و خصوصی استفاده شود. اما بازخرید شدن فقط در کارهای دولتی استفاده می شود.
به معنای هزینه ای است که توسط دولت یا سازمان دولتی مربوطه برای هر سال خدمت پرداخت می شود. خیلی ها این هزینه را همان کسر حقوق بازنشستگی و … می دانند اما باید بدانید که این موضوع با مفاهیم مختلف مثل بازنشستگی کاملا متفاوت است. در رابطه با این مفهوم، قانون دولت را مکلف کرده است که با کارمندی با کمتر از 20 سال سابقه کار، با پرداخت 45 روز حقوق و مزایا در سال در مشاغل نامشخص، همکاری خود را قطع کند. مهمترین پیامد خرید این است که فرد دیگر قادر به ادامه همکاری با سازمان های دولتی نخواهد بود. اما در صورت استعفا، دولت باید فقط سنوات بازنشستگی پرداخت شده و سایر بدهی ها را پرداخت کند و ارزش افزوده ای انجام نخواهد شد. همچنین در صورت استفاده از استعفا، فرد می تواند در موسسه دیگری مشغول به کار شود. این نکته بسیار مهمی است که هنگام خرید مجدد باید به آن توجه کنید.

این عمل یک امکان محصوب می شود یا نوعی مجازات است؟

باز خرید کردن علاوه بر اینکه فرصتی برای کارمند است، می تواند به عنوان یک عنصر تنبیهی نیز تلقی شود. به زبان ساده، این موضوع  به عنوان قطع شدن همکاری متقابل بین کارکنان و دولت در نظر گرفته می شود. بنابراین دولت نیز می تواند از این فرصت استفاده کند.
بنابراین در مورد تخلفات اداری به استناد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، امکان استفاده از آن به عنوان مجازات  و تنبیه برای دولت وجود دارد. خصوصاً به دلیل این مفهوم، فرد اساساً فرصت های شغلی در نهادهای دولتی را از دست می دهد. از این رو می توان این مشکل را به خودی خود یک تهدید تلقی کرد. به همین دلیل است که  این موضوع بخشی  یا نوعی از مجازات محسوب می شود.