بخشش ارث
فهرست مقالات

بخشش ارث

مسائل مرتبط با ارث و بخشش ارث از مسائل حقوقی مهمی هستند و می‌توانند برای افراد در طول زندگی خود مطرح شوند. این مسائل در قوانین حقوقی مختلف به تفصیل تنظیم شده‌اند و نیاز به توجه به جزئیات قوانین مربوطه دارند. در ادامه، توضیحاتی در مورد بخشش ارث و نکات مرتبط با آن آورده شده است:

 1. تعریف بخشش ارث: بخشش ارث به انتقال قانونی اموال یا دارایی‌ها از شخص فوت کرده (ماردار) به دیگر افراد (وارثان) اطلاق می‌شود. این اموال ممکن است شامل دارایی‌های مالی، ملکی، وسایل ارزشمند، و غیره باشند.
 2. وارثان طبق قانون: قانون هر کشور شرایط و نسبت‌هایی را برای تعیین وارثان مشخص می‌کند. معمولاً وارثان اصلی شامل همسر و فرزندان مرحوم هستند. اگر مردار فرزندان نداشته باشد، وارثان ممکن است از دیگر اقارب نزدیک شامل والدین، برادران و خواهران، و اگر وارثان اصلی هم وجود نداشته باشند، از اقارب دورتر نیز شامل پدر و مادربزرگ و غیره باشند.
 3. شرایط بخشش ارث: بخشش ارث تحت شرایط خاصی انجام می‌شود. این شرایط می‌تواند شامل میزان مشخصی از اموال یا دارایی‌ها باشد که به یک وارث اختصاص داده می‌شود، نحوه تقسیم اموال بین وارثان، و شرایط دیگری باشد. این شرایط می‌توانند از طریق وصیت‌نامه (در برخی موارد) یا بر اساس قوانین معمولی تعیین شوند.
 4. وصیت‌نامه: در بعضی موارد، افراد می‌توانند با تدوین وصیت‌نامه، شرایط خاصی برای بخشش ارث خود تعیین کنند. این وصیت‌نامه باید با شرایط قانونی مربوط به بخشش ارث در تطابق باشد و باید به صورت قانونی تصدیق شود.
 5. تعارض حقوقی: بخشش ارث باید با حقوق دیگر افراد و مقررات قانونی در تعارض نباشد. اگر وصیت‌نامه یا بخشش ارث به شکلی انجام شود که با حقوق وارثان قانونی یا سایر مقررات تعارض داشته باشد، ممکن است اعتراضات حقوقی پیش بیاید.

 

شرایط بخشش ارث

برای بخشش سهم الارث خود به دیگری، شما باید از یکی از عقود معین یا نامعین استفاده کنید. عقد هبه یکی از رایج‌ترین انواع عقود برای بخشش ارث است و معمولاً برای انتقال دارایی‌ها از یک شخص به دیگری به عنوان هدیه استفاده می‌شود. در اینجا توضیحاتی در مورد عقد هبه برای بخشش سهم الارث ارائه می‌شود:

 1. تعریف عقد هبه: عقد هبه یک تعهد حقوقی است که یک فرد به عنوان دهنده هبه (کسی که دارایی‌ها را اهدا می‌کند) به شخص دیگری به عنوان متلقی هبه (کسی که دارایی‌ها را دریافت می‌کند) می‌پذیرد. در مورد بخشش ارث، دهنده هبه شخصی است که قصد دارد سهم الارث خود را به دیگری بخشش دهد.
 2. مراحل انجام عقد هبه: انجام عقد هبه شامل مراحل زیر می‌شود:
  • تعیین دارایی‌ها: دهنده هبه باید مشخص کند که چه دارایی‌هایی را می‌خواهد به متلقی هبه بدهد.
  • تصمیم‌گیری در مورد شرایط: شرایط معامله مانند مبلغ هبه، نحوه تسلیم دارایی‌ها، و سایر شرایط مهم باید تعیین شوند.
  • انجام عقد: عقد هبه باید به صورت رسمی و در حضور مراجع قانونی یا دفتر رسمی انجام شود.
  • ثبت عقد: در برخی کشورها، عقد هبه باید در دفترخانه یا نهادهای قانونی مشخص ثبت شود.
 3. رعایت قوانین محلی: هر کشور ممکن است قوانین و مقررات مخصوص به خود را برای عقد هبه داشته باشد. بنابراین، باید قوانین محلی را رعایت کرده و اقدامات لازم را انجام داده تا عقد هبه به صورت قانونی انجام شود.
 4. تأثیرات مالی و مالکیت: بخشش ارث به وسیله عقد هبه تأثیرات مالی و مالکیت دارد. پس از انجام عقد هبه و تأیید آن، دارایی‌ها به مالکیت متلقی هبه منتقل می‌شود و دهنده هبه از حق مالکیت بر آن‌ها دست کشیده و کنترل آن‌ها را از دست می‌دهد.

بخشش ارث در ایران نیز مطابق با قوانین حقوقی و مدنی این کشور تنظیم شده است. شرایط بخشش ارث در ایران به شرح زیر می‌باشد:

 1. اهلیت قانونی: فردی که قصد دارد سهم الارث خود را به دیگری بخشش دهد، باید از اهلیت قانونی برای انجام این عملیات برخوردار باشد، یعنی باید عاقل، بالغ و رشد باشد.
 2. رضایت و اراده: بخشش ارث باید با رضایت و اراده طرفین (دهنده و گیرنده) صورت گیرد و نباید از سر اکراه و اجبار انجام شود.
 3. قصد مشروع: بخشش ارث باید با دلیل و قصد مشروع انجام شود. این به معنای آن است که دلیل برای بخشش ارث وجود داشته باشد و این عمل به طور قانونی صورت گیرد. مثلاً، فرار از بدهی‌های مالی نمی‌تواند به عنوان دلیل مشروع برای بخشش ارث باشد.
 4. موضوع دقیق: موضوعی که بخشش ارث می‌شود باید به طور دقیق و معین مشخص شود. این به معنای این است که باید مشخص شود که چه دارایی‌ها یا مالکیت‌های خاصی به فرد دیگری منتقل می‌شود.
 5. صلح یا هبه: بخشش ارث معمولاً به صورت عقد هبه یا صلح صورت می‌گیرد. در این دو عقد، باید شرایط معامله، موضوع معامله و دیگر جزئیات مورد توافق قرار گیرد.
 6. قبول و قبض: در بخشش ارث به وسیله عقد هبه، قبول و قبض توسط گیرنده هبه (متهب) باید انجام شود. این به معنای این است که متهب باید اراده و قبولی جدی برای دریافت هبه داشته باشد.
 7. ثبت در دفترخانه معنوی: برخی از بخشش‌های ارث به صورت رسمی و قانونی در دفترخانه معنوی ثبت می‌شوند. این ثبت نسخه‌های عقد هبه یا صلح را در دفترخانه معنوی ثبت می‌کند و اثر حقوقی رسمی به آن می‌دهد.
 8. مالیات: باید توجه داشت که انجام عملیات بخشش ارث ممکن است تحت تأثیر قوانین مالیاتی قرار گیرد و مالیات‌های مرتبط با انتقال دارایی‌ها باید پرداخت شود.