بهترین وکیل سرقت در مشهد
فهرست مقالات

بهترین وکیل سرقت در مشهد

وکیل سرقت 

سرقت در لغت به معنای ربودن عین مال منقول متعلق به غیر است.یعنی مال مورد سرقت باید منقول باشد و سرقت در اموال غیر منقول صادق نمی باشد.
سارق باید عمل سرقت را عالمانه و عامدانه انجام بدهد. مثلا اگر شخصی مالی را به تصور این که مال خود اوست بگیرد و بعد بفهمد آن مال متعلق به دیگری است اما آن را برنگرداند سرقت اتفاق نیفتاده است و شخص سارق محسوب نمی شود.
اثبات عمل سرقت ظرافت ها و پیچیدگی های خودش را دارد و از عهده ی بهترین وکیل سرقت مشهدبر می آید باید توجه داشته باشید اگر در مشهد هستید باید پرونده ی خود را به بهترین وکیل سرقت درمشهد بسپارید.

انواع سرقت

سرقت حدی

در فقه آمده است ربودن مخفیانه معادل ۴.۵ نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیر سال قحطی که مرتکب پدر مال باخته نباشد.

شرایط سرقت حدی که در قانون مجازات اسلامی آمده است:
1 شی مسروق باید شرعا مالیت داشته باشد.
2 مال مسروق در حرز باشد. حرز یعنی مکان مناسبی که عرفا مال در آن از دستبرد محفوظ است.
3 سارق هتک حرز کند. هتک حرز یعنی از بین بردن محل نگهداری مال.
4 سارق مال را از حرز خارج کند.
5 هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
6 سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
7 ارزش مال مسروق در زمان خارج کردن از حرز معادل چهارونیم نخود طلای مسروق باشد.
8 مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی نباشد.
9 سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
10 صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند.
11 صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
12 مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
13 مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
14 مال مسروق خودش یک مالی که سرقت یا غصب شده است نباشد.

سرقت در زبان فارسی به معنی دزدیدن است و سارق یا دزد کسی است که به طور پنهانی آمده و بدون اجازه وارد محلی دارای صاحب شده و مالی را ربوده است.
دزدی عملی است نادرست و در همه فرهنگ ها، مذاهب و اخلاقیات ناپسند و مذموم شمرده می شود . اگر دزدی در جامعه ای رواج یابد، امنیت مالی جامعه، ارزش کار شرافتمندانه و … از میان خواهد رفت و زندگی در آن جامعه دشوار خواهد شد. بنابراین در اسلام برای دزد قوانین کیفری سختی تنظیم شده است .
در خصوص مجازات تعیین شده برای جرم سرقت باید این نکته را توضیح دهیم که از نظر قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت با توجه به این که سرقت از نوع موجب حد تشخیص داده شود با سرقت تعزیری دارای مجازات های متفاوتی است .

مجازات سرقت را می توان به عنوان های زیر تقسیم کرد :

• اگر سارق یک نفر مسلحه باشد، 3 ماه الی 10 سال حبس دارد بعلاوه 74 ضربه شلاق
• اگر سرقت گروهی صورت گیرد و در شب باشد 5 الی 15 سال حبس علاوه بر آن 74 ضربه شلاق دارد.
• از بانک ، جواهر فروشی و امثال آنها سرقت شود جرم آن حبس ابد می باشد.
• سرقت اموال دولتی 1 تا 5 سال حبس دارد.
• استفاده غیر قانونی از منابع ملی مانند برق، گاز یا آب شامل جریمه و 3 سال حبس دارد.

جرم تخریب توسط شخص سرقت کننده

اگر شخص سارقی از صاحب مالی؛ که اموال خود را در مکان مناسب و محفوظ از دستبرد، نگهداری می کند به طور مخفیانه و از طريق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن با باز کردن با شکستن قفل و امثال آن مالی را به سرقت برد و به مکان دیگر منتقل کند و صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند و قبل از اتبات دسرقت تیز سارق را نبخشد و علاوه بر این شرایط، سایر شرایط مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی همگی را دارا باشد – سرقت موجب حد شناخته می شود ۳۱ و سارق بسته به اینکه تاکنون چند بار این جرم را مرتکب گردیده به مجازات های تعیین شده در قانون، محکوم می گردد.

راه های اثبات سرقت در دادگاه

• باید دو مرد عادل شهادت بدهند که سرقت انجام شده است
• برای اثبات سرقت شما نمی توانید از سوگند استفاده کنید.
• فیلم، صداهای ضبط شده یا پرونده کیفری که ثابت بتواند به آنها مراجعه کنید.

سرقت تعزیری: سرقتی که شرایط مربوط به سرقت حدی را نداشته باشد و در صورت وجود شرایطی می توان آن را تعزیری محسوب کرد. در ماده 651، 5 شرط ذکر شده است که در صورت وجود آن پنج شرط سرقت تعزیری محسوب می شود. و مجازات آن هم تعزیر است که با توجه به عمل انجام شده نوع مجازات متفاوت است.

مشاوره با وکیل سرقت در مشهد
۰۹۱۵۶۰۲۴۰۰۴

برای مشاوره حقوقی در زمینه ی سرقت مجموعه ی ما بهترین وکیل سرقت در مشهد را در اختیار شما قرار می دهد که به صورت تخصصی روی سرقت کار می کند و می توانید با هماهنگی از وکیل سرقت مشهد ما مشاوره بگیرید.
۰۹۱۵۶۰۲۴۰۰۴