جرم عمدی چیست؟
فهرست مقالات

جرم عمدی چیست؟

در اینجا، توضیحی درباره مفهوم جرم عمدی و قوانین مرتبط با آن در قانون مجازات اسلامی ایران ارائه می‌شود:

  1. جرم عمدی: در قانون مجازات اسلامی ایران، جرم عمدی به عنوان یکی از انواع جرائم تعریف شده است. جرم عمدی هنگامی رخ می‌دهد که شخصی عمداً و با قصد انجام فعلی که توسط قانون ممنوع شده است، اقدام به انجام آن فعل می‌کند. این جرم با قصد و نیت مشخصی صورت می‌گیرد و عمدتاً شامل قصد مرتکب به انجام عمل غیرقانونی می‌شود.
  2. تقسیم‌بندی جرائم: در مقاله‌ی شما اشاره به دسته‌بندی جرائم به عنوان جرم عمدی، جرم شبه عمدی، و خطاء محض شده است. این دسته‌بندی‌ها بر اساس قصد و نیت مرتکب در انجام جرم ایجاد شده‌اند. هر دسته شامل جرائم خاصی است که با توجه به شرایط و عناصر قانونی مرتبط، مجازات‌های خاصی نیز در نظر گرفته می‌شود.
  3. ماده 290 قانون مجازات اسلامی: اطلاعات مرتبط با ماده 290 قانون مجازات اسلامی در مقاله شما ذکر شده است. این ماده احتمالاً به شرح و تعریف جرم عمدی و مجازات‌های مرتبط با آن می‌پردازد. برای دقیق‌تر بررسی این ماده و موارد مرتبط با آن، به متن قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.

 

عمد مرتکب

در حقوق کیفری، جرم عمدی به ارتکاب عملی اشاره دارد که مرتکب آن با اراده و نیت خاصی اقدام به انجام آن می‌کند. اگرچه ممکن است مرتکب در انجام این عمل قصد خاصی برای ارتکاب جنایت نداشته باشد، اما با آگاهی از اینکه انجام این عمل می‌تواند به وقوع جنایت بیفتد و خسارت‌های جدی به افراد یا جامعه وارد شود، همچنان مسئول محسوب می‌شود.

در مثالی که ذکر کردید، اگر فردی از ارتفاع زیادی دیگر را به پایین بیاندازد، حتی اگر قصد مستقیم کشتن فرد را نداشته باشد، اما با آگاهی از اینکه این عمل ممکن است به مرگ فرد منجر شود، این عمل به عنوان جرم عمدی محسوب می‌شود.

 

جنایت عمومی

در بسیاری از سیستم‌های حقوقی، اگر کسی اقدام به انجام عمل جنایتی کند که به صورت کلی به یک جمعیت یا جامعه معین نیست و هدفش ممکن است تعداد زیادی از افراد باشد، همچنان این عمل به عنوان جرم عمدی محسوب می‌شود. مثالی که ذکر کردید (مانند بمب‌گذاری در یک مکان عمومی) نشان از این موضوع دارد.

این نوع اعمال عمدی که به صورت گسترده و بدون اشاره به فرد یا افراد خاصی انجام می‌شوند، ممکن است با هدف ایجاد هرج و مرج، تروریسم، یا انتقام جمعی انجام شوند. در اغلب سیستم‌های حقوقی، اینگونه اعمال به عنوان جرم عمدی تلقی می‌شوند و مرتکبان آنها مورد پیگیری قرار می‌گیرند.

 

 

شرایط خاص قربانی

گاهی اتفاق می‌افتد که یک عمل، اصولاً به تنهایی باعث وقوع جنایت نمی‌شود و افراد معمولی از آن تأثیر خاصی نمی‌پذیرند. اما، شرایط قربانی به گونه‌ای است که عمل مرتکب باعث ورود صدمه و وقوع جنایت نسبت به او می‌شود. به عنوان مثال، فردی که می‌داند دیگری دارای بیماری قلبی است و کاری انجام دهد که منجر به آسیب به این فرد شود، عمل او به عنوان جرم عمدی محسوب می‌شود. بنابراین، مورد دیگری از جرم عمدی زمانی رخ می‌دهد که عمل مرتکب نوعاً به تنهایی باعث وقوع جنایت نمی‌شود، اما به علت شرایط خاص قربانی، مانند بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگری که باعث می‌شود قربانی در شرایط متفاوتی با افراد عادی به سر ببرد.

نکته مهم این است که برای اینکه در این شرایط، عمل مرتکب به عنوان جرم عمدی محسوب شود، مرتکب باید نسبت به شرایط قربانی آگاه باشد و بداند عمل او باعث صدمه به او می‌شود. در صورتی که مرتکب ادعای عدم آگاهی نسبت به شرایط قربانی را کرد (مثلاً ادعا کرد از بیماری او خبر نداشته است)، باید این ادعا را ثابت کند.