حقوق مالکیت ادبی هنری
فهرست مقالات

حقوق مالکیت ادبی هنری

در این گفتار می‌خواهیم در خصوص مالکیت ادبی و هنری سخن بگوییم اگر بخواهیم مالکیت فکری را تقسیم بندی کنیم به دو دسته مالکیت ادبی هنری و صنعتی تقسیم می‌شود و بر همین موارد است که مصادیقش مشخص شده و ازآن حمایت می‌شود قطعاً و مسلماً این دو بخش با هم وجه تمایزها دارند به عنوان مثال در بخش مالکیت صنعتی تشریفات و شرایط خاص خود را داراست و شخص باید این مراحل و تشریفات را طی کند ولی در بحث مالکیت ادبی و هنری شخص نیازمند به ثبت ندارد و به مجرد اینکه آن اثر ایجاد
شود مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم در این خصوص قانونی را نام ببریم قانون حمایت از مصنفان هنرمندان و مولفان که مصوب سال 48 می‌باشد را می‌توان نام برد.

چه اثاری هستند که ماکیت ادبی هنری از ان ها حمایت می کند؟

از آثاری که مورد حمایت قرار می‌گیرد می توان به آثار فنی اشاره کرد که همانطور که از اسمش پیداست آثاری که در آنها ابداع ابتکار و نوآوری باشد به عنوان مثال نرم‌افزارهای رایانه‌ای مورد دیگر که می‌توان به آن اشاره کرد آثار بصری یا همان سمعی بصری است که اگر بخواهیم مثالی بزنیم مانند آثار تلویزیونی یا آثاری از قبیل موسیقی آثار بعدی که بخواهیم در خصوص آن صحبت کنیم آثار نوشتاری می‌باشد که آثار نوشتاری هم مشخص است مانند کتاب و رساله و جزوه و از این موارد
آثار دیگری که بخواهیم بیان کنیم آثاری همچون آثار تجسمی که مانند سفالگری عکاسی گرافیک غیره می‌باشد و همچنین اثرسینمایی را هم می‌توان به این لیست اضافه کرد.

شرایط:
باید این نکته را خاطرنشان کنیم که باید بدانید آثاری مورد حمایت قرار می‌گیرند که در آنها اصالت کار نوآوری و ابتکار ومشروعیت موضوع رعایت و به کار گرفته شده باشد.
حقوق پدید اورندگان:
طبیعتاً پدیدآورندگان آثار هنری و ادبی از یک سری حقوق برخوردار هستند که ما به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم حقوقی که از آنها برخوردار هستند را به دو دسته حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم می شوند حقوق مادی را می‌توان شامل حق انتشار و تکثیر و حق عرضه برای عموم و حق اجرا و حقوق دیگر می‌توان به حق ترجمه
اشاره کرد و یا اینکه حق پخش از طریق تصویر و از این قبیل حقوق می توان اشاره کرد اما حقوق معنوی که شامل حق احترام به تمامیت اثر و حق منتسب بودن اثر به پدید آورنده و حق انتشار و یا عدم آن و از این قبیل

موارد را می‌توان برای حقوق معنوی در نظر گرفت.

مواد مرتبط:

ماده ۲ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
اثرهای مورد حمایت این قانون بشرح زیر است:
۱ – کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
۲ – شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۳ – اثر سمعی و بصری بمنظور اجراء در صحنه‌ های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که بهر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا ‌نشر شده باشد.
۴ – اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۵ – نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیائی ابتکاری و نوشته ‌ها و خطهای تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که بهر طریق و‌ روش بصورت ساده یا ترکیبی بوجود آمده باشد.
۶ – هرگونه پیکره (مجسمه).
۷ – اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
۸ – اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
۹ – اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
۱۰ – اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (‌فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.
۱۱ – اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
۱۲ – هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.