خرید و فروش ملک با وکالت نامه
فهرست مقالات

خرید و فروش ملک با وکالت نامه

همانطور که می‌دانید موضوع بحث ما خرید و فروش ملک با وکالت‌نامه می‌باشد در این نوع خصوص این مورد ورد نظر با توجه به وکالت‌نامه‌ای که تنظیم می‌شود به فرد مقابل اختیار انتقال ملک را میدهد همانطور که خوبی‌ها و ویژگی‌های مثبتی خرید و فروش ملک با وکالت‌نامه دارد در کنار خوبی‌ها عیب‌هایی هم وجود دارد معمولا زمانی که دو طرف با وکالت‌نامه قصد انجام معامله را می‌کنند به خاطر راحت بودن اینکه وکالت‌نامه اصولاً دردسری خاصی ندارد روی به انتقال از این روش می‌کند از جمله
معایبی که می‌شود با آن اشاره کرد این است که همانطور که می‌دانید در وکالت‌نامه فرد فروشنده بدون انتقال سند ملک را به خریدار منتقل می‌کند یعنی سند ملک را به خریدار منتقل نمی‌کند و همین مورد است که باعث مشکلاتی خواهد شد مورد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که با فوت هر یک از افراد وکالت‌نامه باطل می‌شود و اعتبار خود را از دست می‌دهد خب طبیعتاً خریدار با مشکل برمی‌ می‌خورد سند با آن منتقل نمی‌شود پس خرید خرید و فروش ملک با وکالت‌نامه یکی از موارد پرریسک بوده و حتماً باید فرد در اولین فرصت سند مالکیت را به نام خود انتقال و ثبت کند

 

انواع وکالت نامه

در خصوص انواع وکالت نامه باید گفت که دو نوع وکالت‌نامه وجود دارد وکالت نامه به وکالت‌نامه مطلق و مقید تقسیم می شود وکالت‌نامه مطلق وکالت‌نامه‌ای است که فرد فروشنده که موکل می باشد برای همه امور خود فرد مقابل را وکیل قرار می‌دهد و تمام کارهایش را به او می‌سپارد به طور مطلق اما در وکالت مقید فردی که وکالت خود را به وکیل می‌دهد در خصوص موارد مشخص شده و معین به او وکالت می‌دهد که محدوده اختیارات وکیل در همان حدی است که موکل به او داده است.

دلایلی که افراد رو به خرید و فروش از طریق وکالت نامه می اورند:

یکی از دلایلی که افراد برای خرید و فروش خود سعی می‌کنند که از وکالت‌نامه استفاده کنند موردی است که ممکن است سند ملک گم شده باشد و وجود نداشته باشد یا که سند ملک برهنه بانک داده شده باشد یا اینکه ملک تازه ساز بوده باشد و سند آن که تفکیکی می‌باشد هنوز آماده و صادر نشده باشد و مواردی از این قبیل

معایب:
یکی از مواردی که به عنوان عیب می‌توان به آن اشاره کرد این است که با از بین رفتن موضوع عقد وکالت قرارداد نیز از بین می‌رود و دیگر اثری ندارد اگر بخواهیم در این زمینه مثالی را بزنیم می‌گوییم اگر خریدار به عنوان مثال خودرو را با وکالتنامه خریده باشد و آن خودرو دزدیده شود در مقابل وکالت‌نامه هم باطل می‌شود نکته بعدی این است که وکالت‌نامه در هنگام تنظیم از نظر اعتبار که زمان آن می‌باشد مشخص شده و در وکالت‌نامه درج می‌شود وقتی که آن زمان تمام شود و کسی که خریدارمی‌باشد نتواند در آن زمان نقل و انتقال خود را انجام دهد به این خاطر که زمان وکالت‌نامه تمام شده است قرارداد وکالت هم فسخ شده است و طبیعتاً خریدار دیگر حقی نخواهد داشت در خصوص موضوع وکالت مگر اینکه به جز وکالت‌نامه قرارداد دیگری فی مابین آنها نوشته شده باشد مانند اینکه بین آنها مبایعه‌نامه تنظیم شده باشد.