دادخواست خلع ید مشاعی و شرایط آن
فهرست مقالات

دادخواست خلع ید مشاعی و شرایط آن

زمانی که یک ملک غیرمنقول، مانند خانه، زمین یا مغازه، به صورت غیرقانونی تصرف شده باشد، مالک می‌تواند از طریق مراجع قانونی حقوق خود را پیگیری کند. اموال غیرمنقول، اموالی هستند که امکان انتقال و جابجایی را ندارند. دعوای خلع‌ید غصب از طریق نداشتن قرارداد یا توافق نامه‌ای بین مالک و تصرف کننده به وجود می‌آید، که هیچ‌گونه امضاء رسمی در آن صورت نگرفته است. دادخواست قضایی از نظر حقوقی کاملاً صحیح و کامل است، اما برای بررسی جزئیات و اطلاعات دقیق تر، بهتر است با یک وکیل آنلاین مشورت کنید. با مراجعه به یک دفتر مشاوره حقوقی و درخواست راهنمایی از افراد متخصص در این حوزه، می‌توانید روند پرونده را به شکل صحیح و مؤثر پیش ببرید.

 

شرایط لازم برای خلع ید

برای تنظیم دادخواست خلع ید، لازم است که شخصی که می‌خواهد از ملک خود دفاع کند، شرایط لازم را رعایت کند. یکی از شروط اساسی، وجود سند مالکیت است. ملک باید دارای سابقه ثبت باشد و مالکیت رسمی بر روی آن ثبت شده باشد. در صورت عدم وجود سند رسمی، امکان تنظیم و ثبت دادخواست خلع ید وجود نخواهد داشت.

علاوه بر این، اقدام تصرفی از سوی شخصی به جز مالک نیز باید مشاهده شده باشد. این اقدام می‌تواند شامل ساخت و ساز، احداث بنا یا استفاده غیرمجاز از ملک باشد. در دادخواست، جزئیات این اقدامات باید به دقت شرح داده شود.

مدارک لازم برای تنظیم دادخواست خلع ید عبارتند از:

 1. تصویر سند مالکیت: نسخه‌ای از سند مالکیت ملک باید به دادخواست افزوده شود تا مالکیت رسمی تأیید شود.
 2. کارت ملی: نسخه‌ای از کارت ملی شخص تقاضاکننده برای شناسایی و اثبات هویت.
 3. شهادت شهود و مطلعین: شهادت‌نامه یا اظهارنامه شاهدان و افرادی که اطلاعاتی درباره تصرف غیرمجاز دارند.
 4. شماره پرونده: شماره پرونده دادخواست خلع ید برای پیگیری و ردیابی موارد قانونی.
 5. نظر کارشناس: گزارش یک کارشناس درباره وضعیت ملک و تصرف غیرمجاز، به عنوان مدرک تخصصی.

با توجه به این مدارک و شروط، دادخواست قانونی برای خلع ید ملک می‌تواند به صورت صحیح و قانونی ترتیب داده شود.

 

دادخواست خلع ید مشاعی

خلع ید مشاعی زمانی به کار می‌رود که چند نفر از لحاظ قانونی مالک یک ملک هستند و شخصی دیگر که هیچ سهمی در ملک ندارد، ادعای مالکیت کند. در این حالت، مالکان ملک می‌توانند به صورت کاملاً قانونی تقاضای خلع ید را داشته باشند. مشاوره با یک وکیل متخصص در امور ملکی در اینجا بسیار مفید است.

مراجعه به یک وکیل متخصص ملکی امکان تنظیم دادخواستی قانونی را فراهم می‌کند و این دادخواست به مراجع قضائی جهت پیگیری و رفع مشکل ارجاع داده می‌شود. در این راستا، وکیل خلع ید مشاعی با چالش‌ها و مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به حل مسئله کمک می‌کند.

مدارک لازم جهت این دادخواست شامل:

 1. کارت ملی: نسخه کارت ملی تقاضاکننده به عنوان مدرک شناسایی و اثبات هویت.
 2. تصویر سند ملک: نسخه از سند ملک، که اطلاعات مالکان رسمی را نشان می‌دهد.
 3. حضور چند شاهد: شهود و اظهارنامه شاهدانی که در امور ملکی دیدگاه و شهادت دارند.
 4. نتیجه نظر کارشناس: گزارش یک کارشناس ملکی در مورد وضعیت ملک و ادعاهای مطرح شده.
 5. مدارک تحقیقات محلی: هر مدرک یا گزارش تحقیقات محلی که به تقویت ادعاها و شهادت‌ها کمک کند.

با این مدارک و با کمک وکیل خلع ید مشاعی، مالکان ملک می‌توانند پرونده خود را به شکل صحیح و با دلایل قانونی قوی پیگیری کنند.

 

نمونه دادخواست خلع ید مشاعی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

خواهان:

 1. خانم/آقای ….. نام پدر: ….. به نشانی : ……
 2. خانم/آقای ….. نام پدر : …… به نشانی : ……

خوانده: آقا/خانم ….. نام پدر : …… به نشانی : ……

وکیل: خانم/آقای ….. کد ملی: ….. نشانی: ……

خواسته: خلع ید مشاعی، مطالبه خسارات جانبی دادرسی و اجرت المثل اموال

شرح دادخواست:

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند که خانم/آقای ….. به تاریخ ….. فوت نموده و ایشان دارای یک باب منزل مسکونی به متراژ ….. به نشانی…… با پلاک ثبتی ….. می‌باشند. با استناد به گواهی انحصار وراثت و تامین دلیل مالکیت در تصرف خانم/آقای ….. می‌باشد.

فلذا با تنظیم این دادخواست، خواهانان تقاضای خلع ید مشاعی، مطالبه خسارات دادرسی و اجرت المثل اموال را دارند.

ضمناً، مطابق مقررات و قوانین مربوطه، خوانده به نشانی فوق به ویژه در ادعای مالکیت مشکوک می‌باشد و این امر به تعداد شاهدان حاضر و مستندات پیوست دادخواست به دقت توضیح داده شده است.

از عالی‌ترین دیانت و عدالت خواهی شما مرتبط با بررسی این دادخواست متشکریم.

وکیل خواهان: (امضاء) نام و نام خانوادگی وکیل شماره پروانه وکالت: …..