دادخواست مطالبه وجه التزام
فهرست مقالات

دادخواست مطالبه وجه التزام

وجه التزام به معنای وجود یک مبلغ مشخص به عنوان جبران خسارت ناشی از نقض یا تأخیر در اجرای یک قرارداد است. این مفهوم به عنوان یک ابزار حقوقی استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود که در صورت نقض یا تأخیر در اجرای قرارداد، طرف متضرر (طرفی که حق خسارت را دارد) قادر به دریافت جبران خسارت است.

وجه التزام می‌تواند به صورت ثابت (معین) یا قابل تعیین (توافقی) در قرارداد ذکر شود. در صورت وجود این مبلغ، در صورتی که یکی از طرفین قرارداد تعهدات خود را نقض کند یا به تأخیر بیندازد، طرف دیگر می‌تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به درخواست جبران خسارت کند و وجه التزام را به عنوان اساسی برای محاسبه خسارت‌ها ارائه دهد.

این ابزار حقوقی به دلیل اهمیتی که به قراردادها و تعهدات طرفین اعطا می‌شود، می‌تواند به عنوان یک وسیله حفظ حقوق و تشویق به اجرای قراردادها عمل کند. همچنین، وجه التزام معمولاً با توجه به نوع معامله و شرایط آن مشخص می‌شود و ممکن است در موارد خاصی به گونه‌ای محدود یا افزایش یابد.

در کل، وجه التزام یک ابزار مهم در اطلاعات حقوق تجارت و تعهدات قراردادی است که به طرفین اجازه می‌دهد خسارت‌های ناشی از نقض یا تأخیر در اجرای قرارداد را معین کرده و در صورت لزوم اجرای آنها را انجام دهند.

 

چند نکته مهم از دادخواست مطالبه وجه التزام

  1. فورس ماژور (Force Majeure): در صورتی که متعهد می‌تواند ثابت کند که عدم انجام تعهد به دلیل وقوع فورس ماژور یا قوه قاهره اتفاق افتاده است، نمی‌توان از او خسارت عدم انجام تعهد مطالبه کرد. این قضیه بیانگر حوادثی خارجی، غیرقابل پیش‌بینی، و غیرقابل رفع است که ممکن است از اراده متعهد خارج باشد. این مسئله به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی اشاره دارد.
  2. وجه التزام به عنوان تعهد فرعی: وجه التزام به عنوان یک تعهد فرعی در نظام حقوقی شناخته می‌شود. این به این معناست که در صورت وقوع تخلف از تعهد اصلی، وجه التزام به عنوان جبران خسارت جایگزین تعهد اصلی می‌شود. این مسئله باعث می‌شود که در مسئولیت قراردادی، برای مطالبه وجه التزام نیازی به اثبات وقوع خسارت نباشد و تنها ارتکاب تخلف کافی باشد.
  3. تخلف: وجه التزام با وقوع تخلف از تعهد قراردادی ثابت می‌شود. این به معنای این است که متعهد تعهد قراردادی را اصلاً انجام نداده یا به موقع انجام نداده باشد. این نکته مهم است زیرا این اثبات برای ارائه دادخواست مطالبه وجه التزام کفایت می‌کند و نیازی به اثبات خسارت نیست.

در کل، این نکات مهم در مورد دادخواست مطالبه وجه التزام نشان می‌دهند که در صورت وقوع تخلف، متعهد مسئولیت به پرداخت وجه التزام می‌شود، مگر اینکه بتواند ثابت کند که عدم انجام تعهد به دلیل فورس ماژور بوده است.

 

دادخواست مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر

خواهان: آقای سهیل .م فرزند : سامان نشانی: یوسف اباد، خیابان اسدابادی

خوانده: خانم شکوفه.خ فرزند : محمد نشانی: سعادت اباد، خیابان صرافها

وکیل خواهان: خانم حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری نشانی: یوسف اباد، خیابان اسدابادی، برج هنر واحد 14

موضوع: مطالبه وجه التزام خسارت تاخیر در انجام تعهد مذکور در ماده 2 قرارداد مورخ 21/02/1390 علی الحساب مقوم به هشتصد میلیون ریال.

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. قرارداد فی ما بین: در اینجا، اشاره به وجود قرارداد مورد اجرا بین خواهان (آقای سهیل .م) و خوانده (خانم شکوفه.خ) در تاریخ 21/02/1390 صورت گرفته است. این قرارداد به عنوان مبنای مطالبه وجه التزام خسارت تاخیر مطرح شده است.
  2. وکالتنامه دادگستری: حضور وکیل خواهان (خانم حمیرا پارسا) به عنوان وکیل پایه یک دادگستری نیز اعلام شده است، که نشان از حق قانونی وکیل در نمایندگی اطلاعات ارائه‌شده دارد.
  3. پروانه ساختمان: در اینجا منظور از پروانه ساختمان، ممکن است به مجوز یا مدارک مرتبط با ملک یا ساختمان مورد اشاره در قرارداد باشد. این مستند ممکن است به عنوان یکی از دلایل مطالبه خسارت یا تأیید اطلاعات مربوط به قرارداد استفاده شده باشد.

خلاصه: دادخواست مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر، بر اساس قرارداد مذکور، نشان‌دهنده مطالبه‌ی خواهان به مبلغ هشتصد میلیون ریال از خوانده به دلیل تأخیر در انجام تعهدات است. اطلاعات مرتبط با قرارداد، وکالتنامه دادگستری و مستندات دیگر به عنوان منابع اثبات این موضوع ارائه شده‌اند.