دادنامه انحصار وراثت
فهرست مقالات

دادنامه انحصار وراثت

انحصار وراثت در بسیاری از جوامع به منظور تعیین حقوق و سهم هر فرد از اموال متوفی استفاده می‌شود. این فرآیند معمولاً توسط مراجع قضایی یا دیگر مراجع مسئول انجام می‌شود. در زیر، مراحل اصلی انحصار وراثت توضیح داده شده‌اند:

 1. تحریر ترکه (وصیتنامه یا تصرف تکلیفی):
  • ابتدا باید ترکه متوفی تحریر شود. این ممکن است شامل وصیتنامه (اگر وجود داشته باشد) یا تصرف تکلیفی باشد.
 2. تعیین دارایی‌ها و بدهی‌ها:
  • لازم است که دارایی‌ها، بدهی‌ها و دیگر تعهدات مالی متوفی مشخص شوند. این مرحله شامل ارزیابی دقیق دارایی‌های ملکی، مالی و سایر منابع مالی متوفی است.
 3. تهیه لیست وراث:
  • باید لیست وراث مشخص شود، یعنی افرادی که حق ارث بر اموال متوفی را دارند. این لیست ممکن است توسط مراجع قضایی یا مراجع دیگری تهیه شود.
 4. درخواست گواهی انحصار وراثت:
  • وراث باید به مراجع قضایی درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند. این گواهی شامل اطلاعاتی مانند مشخصات وراث، تعداد آن‌ها، نسبت آن‌ها با متوفی، و سهم هر کدام از آن‌ها از اموال متوفی خواهد بود.
 5. تقسیم اموال:
  • پس از دریافت گواهی انحصار وراثت، اموال بر اساس سهم هر وراث تقسیم می‌شود. این فرآیند به صورت قانونی و توسط مراجع مسئول انجام می‌شود.
 6. دخل و تصرف در اموال:
  • پس از تقسیم اموال، وراث حق دخل و تصرف در سهم خود را خواهند داشت.

در این فرآیند، اهمیت رعایت قوانین و مقررات مربوط به انحصار وراثت و همچنین تعاون موثر وراث با مراجع قضایی یا مراجع مسئول بسیار حیاتی است.

 

هزینه‌های صدور گواهی انحصار وراثت

هزینه‌های مرتبط با دریافت گواهی انحصار وراثت و همچنین هزینه‌های وکالت برای انجام مراحل مختلف تقسیم ترکه و انحصار وراثت باید در نظر گرفته شوند. در اینجا توضیحات بیشتری در این زمینه آورده شده‌اند:

 1. هزینه‌های دریافت گواهی انحصار وراثت:
  • برای دریافت گواهی انحصار وراثت، معمولاً هزینه‌هایی مانند هزینه تهیه گواهی و هزینه خدمات مراجع قضایی در نظر گرفته می‌شود. مبلغ 150 تا 250 هزار تومان ممکن است شامل این هزینه‌ها باشد.
 2. هزینه‌های وکیل:
  • درصورت استفاده از خدمات وکیل برای انجام مراحل حقوقی مرتبط با انحصار وراثت، وکیل ممکن است دستمزدی از شما درخواست کند. این دستمزد معمولاً بر اساس ساعت کاری وکیل یا بر اساس تعرفه مشخصی تعیین می‌شود.
 3. مبلغ نهایی انحصار وراثت:
  • بنابراین، مبلغ نهایی انحصار وراثت شامل هزینه‌های دریافت گواهی انحصار وراثت و دستمزد وکیل خواهد بود. مهم است که از وکیل خود در مورد سیاست هزینه‌ها و دستمزد او پیشاپیش اطلاعات کاملی دریافت کنید.

توجه داشته باشید که میزان دستمزد وکیل ممکن است متفاوت باشد و بستگی به موقعیت حقوقی خاص شما و تعیین توافقی با وکیل دارد. همچنین، اگر شما وارث یا وراث به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت هزینه‌ها نیستید، ممکن است بتوانید به کمک حقوقی دولتی یا سازمان‌های حقوقی غیرانتفاعی درخواست کمک کنید.

 

دادنامه انحصار وراثت چیست؟

دادنامه انحصار وراثت پس از انجام مراحل قانونی توسط مراجع قانونی یا شورا صادر می‌شود. در زیر، تغییراتی که به نظر می‌رسد، بیان شده‌اند:

 1. صدور دادنامه:
  • دادنامه انحصار وراثت پس از انجام مراحل قانونی توسط مراجع قانونی یا شورا صادر می‌شود. این گواهی شامل اطلاعات و شرایط تقسیم ارث اموال بین وراث متوفی است.
 2. وضع حالت قانونی:
  • دادنامه زمانی صادر می‌شود که وراث سایر مراحل قانونی را انجام داده باشند. این شرایط معمولاً مربوط به اعلام آمادگی یا عدم اعلام آمادگی وراث جدید می‌شود.
 3. تعیین حقوق وراث:
  • پس از ابلاغ رأی دادنامه، حقوق وراث به صورت قانونی مشخص می‌شود و ایشان می‌توانند به تقسیم ترکه بر اساس رأی مراجع قانونی اقدام کنند.
 4. ممنوعیت دخل و تصرف قبل از حکم:
  • هرگونه دخل و تصرف در اموال متوفی قبل از صدور دادنامه مشمول حکم قانونی تصاحب مال نمی‌شود. وراث می‌توانند در صورت لزوم علیه هر فردی که در این زمینه تخلف کرده باشد، شکایت‌نامه تنظیم کنند.
 5. ضرورت دریافت گواهی انحصار وراثت:
  • بدون دریافت گواهی انحصار وراثت و مشخص شدن تعداد وراث و ترکه و دیون متوفی، امکان دخل و تصرف در اموال متوفی برای وراث وجود ندارد.

این تغییرات نشان می‌دهند که دادنامه انحصار وراثت به عنوان نتیجه‌ی مراحل قانونی تصدیق شده توسط مراجع قانونی یا شورا صادر می‌شود و اهمیت دریافت گواهی انحصار وراثت برای دخل و تصرف در اموال متوفی تاکید شده است.

 

نمونه دادنامه انحصار وراثت

 1. نام خواهان:
  • متن با عبارت “خواهان آقا/خانم:…” شروع شده است. اینجا نام خواهان باید قرار گیرد.
 2. خواسته:
  • خواهان درخواست گواهی حصر وراثت کرده است. این اطلاعات در ابتدای متن ذکر شده‌اند.
 3. مشخصات ورثه:
  • نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه ورثه به همراه اطلاعاتی از جمله شهادت‌نامه و گواهی فوت متوفی، تاریخ فوت، و تصویر شناسنامه ورثه‌ها آورده شده‌اند.
 4. تصدیق شورا:
  • توضیحات در مورد تصدیق شورا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه جهت صدور گواهی حصر وراثت. اشاره به بررسی مواد 360 تا 347 قانون امور حسبی، قانون تصدیق انحصار وراثت، و قانون شوراهای حل اختلاف.
 5. تعیین سهام ورثه:
  • توضیح در مورد تعیین سهام ورثه بر اساس مقررات قانون مدنی ایران.
 6. اعتبار قانونی:
  • بیان اینکه اعتبار قانونی گواهینامه از حیث مبلغ و بهای ترکه نامحدود است.
 7. نام قاضی شورا:
  • نام و نام خانوادگی قاضی شورا که گواهی را تصدیق کرده است.

اطلاعات بیشتری در مورد ترتیبات و اطلاعات مرتبط با این درخواست ممکن است در قسمت‌های بعدی یا اسناد جانبی دیگر آمده باشد.