دعوی اعتراض ثالث و شرایط آن
فهرست مقالات

دعوی اعتراض ثالث و شرایط آن

ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که یک رای صادر شده به حقوق شخص ثالث خلل وارد کرده باشد، این شخص می‌تواند اعتراض نماید. در اینجا توضیحاتی درباره این ماده ارائه شده است:

 1. موضوع اعتراض ثالث:
  • اعتراض ثالث می‌تواند نسبت به رای‌های دادگاههای بدوی یا آراء دادگاههای تجدیدنظر یا رای داور باشد.
  • شخص معترض یا نماینده او نمی‌توانند به عنوان اصحاب دعوای اصلی در دادگاه حاضر باشند.
 2. زمان اعتراض:
  • اعتراض ثالث قبل از اجرای احکام قابل طرح است.
  • اعتراض ثالث اثر تعلیقی بر حکم ندارد مگر در صورتی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد.
 3. تعلیق اجرا با اعتراض:
  • در صورتی که اعتراض ثالث قبول شود، اجرای حکم با تامین مناسب متوقف خواهد شد.
 4. تصحیح حکم:
  • اگر دادگاه اعتراض ثالث را تشخیص دهد و بخواهد آن را قبول کند، بخشی از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته است، را نقض نماید.
  • در صورتی که مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، دادگاه تمامان حکم را الغا می‌نماید.
 5. شرط مطرح کردن اعتراض:
  • دعوای اعتراض ثالث باید به طرفیت محکوم علیه مطرح شود، در غیر اینصورت اعتراض غیرقابل استماع خواهد بود.

 

دعوی اعتراض ثالث به معنای درخواست یا اظهار نظر شخص ثالث (که تحت تأثیر حکم دادگاهی قرار گرفته است) به منظور نقض یا اصلاح آن حکم است. در اینجا، اطلاعات بیشتری درباره دعوی اعتراض ثالث آورده شده است:

 1. اهمیت دعوی اعتراض ثالث:
  • دعوی اعتراض ثالث برای شخص ثالث حائز اهمیت است زیرا این امکان را فراهم می‌کند که در صورتی که حکم دادگاه به حقوق و مصالح او خلل وارد کرده باشد، اعتراض و تصحیح حکم را درخواست کند.
 2. تنظیم دعوی اعتراض:
  • دعوی اعتراض ثالث باید به نحوی تنظیم شود که مطالب مشخص و قابل فهم باشند. شخص معترض باید دلایل و اصلی‌های اعتراض خود را به دقت شرح دهد.
 3. تقاضای تصحیح حکم:
  • در دعوی اعتراض ثالث، شخص معترض می‌تواند تقاضای نقض یا اصلاح خاصی از حکم دادگاه داشته باشد. این تقاضا باید مبتنی بر ایرادهای قانونی یا اشکالات دیگر حکم باشد.
 4. تعیین طرف مختص در دعوی:
  • در دعوی اعتراض ثالث، شخص معترض باید دعوای خود را به طرف مختص محکوم علیه مطرح کند. این به معنای ارائه اعتراض به داوران یا مراجع حقوقی است که حکم را صادر کرده‌اند.
 5. اجرای اعتراض:
  • در صورتی که دادگاه اعتراض ثالث را قبول کند، اجرای حکم متوقف می‌شود و تا حد امکان، اصلاحات مورد نیاز در حکم صورت می‌گیرد.
 6. نحوه اثبات اعتراض:
  • شخص معترض باید اطلاعات و مدارک مورد نیاز را برای اثبات اعتراض خود ارائه کند. این ممکن است شامل مستندات قانونی، شهادت‌نامه‌ها، یا اطلاعات دیگر مرتبط با دعوای اعتراض باشد.

در کل، دعوی اعتراض ثالث یک فرصت است که به شخص ثالث این امکان را می‌دهد که در مقابل حکمی که به حقوق و مصالح او خلل وارد کرده است، اعتراض کرده و تصحیح حکم را ایجاد کند.

 

شرایط دعوی اعتراض ثالث

شرایط دعوی اعتراض ثالث، یعنی شرایطی که باید برآورده شوند تا دعوی اعتراض ثالث معتبر باشد، به شرح زیر است:

 1. وجود حکم صادره:
  • برای دعوی اعتراض ثالث، حداولین شرط وجود حکم دادگاه است که به حقوق شخص ثالث خلل وارد کرده باشد.
 2. حقوق شخص ثالث:
  • شخص ثالث باید اثبات کند که حکم صادره به حقوق و مصالح او خلل وارد کرده است. این می‌تواند از نظر قانونی یا واقعی بودن حالت مورد اعتراض آمده باشد.
 3. عدم دخالت به عنوان طرف اصلی:
  • شخص معترض یا نماینده او نباید به عنوان اصحاب دعوای اصلی در دادگاه حاضر باشند. این به این معناست که آنها در موضوع اصلی دعوا شرکت نداشته باشند.
 4. طرح اعتراض قبل از اجرا:
  • اعتراض ثالث باید قبل از اجرای حکم دادگاه اعلام شود. یعنی، معترض باید در مرحله اجرای حکم، اعتراض خود را مطرح کند.
 5. تقاضای نقض یا اصلاح:
  • دعوی اعتراض ثالث باید حاوی تقاضای نقض یا اصلاح خاصی از حکم دادگاه باشد. این تقاضا باید مبتنی بر ایرادهای قانونی یا اشکالات دیگر حکم باشد.
 6. تنظیم دعوی با دقت:
  • دعوی اعتراض ثالث باید به نحوی تنظیم شود که مطالب مشخص و قابل فهم باشند. دلایل اعتراض باید به دقت شرح داده شود.
 7. نحوه اثبات اعتراض:
  • شخص معترض باید اطلاعات و مدارک مورد نیاز را برای اثبات اعتراض خود ارائه کند. این شامل مستندات قانونی، شهادت‌نامه‌ها، یا اطلاعات دیگر مرتبط با دعوای اعتراض می‌شود.

با رعایت این شرایط، شخص ثالث می‌تواند دعوی اعتراض ثالث خود را به موفقیت انجام دهد و حکم دادگاه را نقض یا اصلاح کند.