بهترین وکیل کیفری مشهد
فهرست مقالات

رهن مجدد

رهن مجدد یا رهن مکرر رهنی است که اگر به طور خلاصه بخواهیم در ابتدا به آن اشاره‌ای بکنیم یعنی رهنی که فرد یا همان راهن پس از دادن رهن بخواهد مجدد همان مال را به کس دیگری رهن دهد. حال قبل از اینکه به این موضوع و شرایط آن بپردازیم ابتدا تعریفی از خود رهن و اینکه رهن چه نوع عقدی است خواهیم داشت.
عقد رهن عقدی است که در آن مالک مال که همان راهن است مال خود را به عنوان وثیقه به طلبکار می‌دهد که این عقد شرایطی
دارد.
شرایط:
یکی از شرایط عقد رهن این است که این عقد ماهیت دوگانه دارد یعنی از یک طرف لازم و از یک طرف جایزمی باشد در تعریفی مختصر و کوتاه باید خاطرنشان کرد که عقد لازم عقدیست که دو طرف نتوانند آن را هر موقع که خواستند منحل کنند مگر با شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده است اما عقد جایز عقدی است که دو طرف عقد هر موقع که بخواهند بتوانند آن را منحل کنند یعنی هر یک از دو طرف عقد هر زمان که بخواهند بتوانند عقد را منحل بکنند. حال عقد رهن شرایطی دوگانه دارد یعنی از طرف راهن کسی که مال خود را به وثیقه طلبکار داده است لازم است یعنی نمی‌تواند هر موقع که خواست عقد را برهم بزند و از طرف طلبکار عقد رهن عقدی جایز است، یعنی طلبکار که همان مرتهن می‌باشد هر موقع که خواست می‌تواند عقد را منحل کند.
یکی دیگر از مواردی که عقد رهن باید داشته باشد این است که خود آن مال به عنوان وثیقه باید قرار گیرد یعنی عین آن مال و نه منافع آن مال و اینکه طلبکار حق فروش آن مال را در صورت پرداخت نشدن بدهیش باید دارا باشد. مورد دیگر این است که عین مال باید یا در تصرف طلبکار یا همان مرتهن باشد یا شخص ثالثی که توسط او تعیین شده است باشد. البته باید گفت از شرایط اصلی قرارداد این تداوم قبض مال محصول نمی شود. و نکته دیگر این است که با فوت هر یک از طرفین قرارداد به قوت خود باقیست و فوت باعث انفساخ قرارداد نمی‌شود و قرارداد پابرجاست.

شرایط رهن مجدد

همانطور که گفته شد رهن مجدد یعنی اینکه راهن مالی را که به رهن داده است بدون اینکه آن مال فک رهن شود به فرد دیگر آن را
رهن دهد.
این رهن شرایطی دارد و به دو صورت است اول اینکه ممکن است فرد دومی که می خواهد مال را به عنوان وثیقه به رهن بگیرد از این موضوع اطلاع داشته باشد و مورد دیگر موردی است که فرد دومی که می‌خواهد مال را به عنوان وثیقه رهن بگیرد از این موضوع اطلاعی نداشته باشد. در صورت اول که خود شخص از این موضوع اطلاع دارد خود قبول کرده است که مال از رهن به عنوان بدهی مرتهن اول وصول می‌شود و بدهی او از مازاد آن مال که در رهن است اخذ می‌شود. اما در حالت دوم یعنی حالتی که فرد از این موضوع اطلاعی ندارد به علت اطلاع نداشتن فرد،فرد خیار عیب خواهد داشت . و در این حالت باید توجه داشت که رهن اول صحیح و پابرجا بوده و فقط رهن دوم است که انحلال پیدا میکند.
مواد مرتبط:
ماده ۷۷۱ قانون مدنی:
رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
ماده ۷۷۴ قانون مدنی:
مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده ۷۷۶ قانون مدنی:
ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌ که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده ۷۷۸ قانون مدنی:
اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده ۷۸۷ قانون مدنی:

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

جهت انجام مشاوره در زمینه های مختلف با وکیل پایه یک دادگستری، با این شماره تماس بگیرید: 09156024004