ساخت و ساز در ملک مشاع
فهرست مقالات

ساخت و ساز در ملک مشاع

ساخت و ساز در ملک مشترک به مفهوم اشتراک داشتن مالکیت یک ملک توسط چند نفر اشاره دارد. در اینجا، به تفاصیلی در مورد نحوه تقسیم این ملک مشترک در صورت فوت یکی از مالکین پرداخته می‌شود.

 1. تعیین سهم‌ها:
  • هر مالک از ملک مشترک دارای سهم خود است. به عنوان مثال، اگر سه نفر به تعداد ۳ دانگ یک ملک دارایی داشته باشند، اولین نفر ۱ دانگ و دو نفر بعدی هرکدام ۰.75 دانگ دارند.
 2. تقسیم وراثت:
  • در صورت فوت یکی از مالکین، اموال و دارایی‌های او به ورثه‌های او تعلق می‌گیرد.
  • تقسیم این اموال بر اساس وراثت عادلانه انجام می‌شود. به این معنا که اگر ورثه‌ها شامل فرزندان و همسر باشند، دارایی‌ها بین آنها تقسیم می‌شود.
 3. تأثیر تعداد فرزندان:
  • با وجود اینکه آقایان به عنوان وارث دو برابر سهم در مقایسه با خانم‌ها هستند، تمامی فرزندان (آقا و خانم) حق مشارکت در مالکیت ملک را دارند.
  • بنابراین، اگر فرد فوت‌کرده فرزندان آقا و خانم داشته باشد، هر دو گروه حق ادامه مشارکت در ملک را دارند.
 4. تعدیل وراثت برابر:
  • اگرچه آقایان به طور عام دو برابر سهم دریافتی زنان را دارند، اما در تقسیم ارث این تفاوت نادیده گرفته می‌شود.
  • همه فرزندان حق یکسانی در مشارکت در املاک و دارایی‌ها دارند و تفاوت جنسیتی در اینجا اثرگذار نیست.

به طور کلی، در ساخت و ساز در ملک مشترک، تلاش می‌شود تا تقسیم اموال به نحوی صورت بگیرد که عدالت و توازن در میان ورثه‌ها حفظ شود، و هر فرد به اندازه‌ی سهم خود در ملک مشترک حق مالکیت داشته باشد.

 

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوا ملک

برای طرح دعوا ملک و تقسیم ملک مشاع، ایجاد یک دادخواست توسط وکیل دادگستری امری حیاتی است. در اینجا چندین مدارک مهم که نیاز است به همراه دادخواست ارائه شوند آورده شده است:

 1. دادخواست:
  • یک دادخواست رسمی و مفصل برای طرح دعوا و تقسیم ملک مشاع. این باید توسط وکیل دادگستری تنظیم شود و شامل شرایط، ادعاها، و خواسته‌های مشترک مالکین باشد.
 2. مدارک شناسایی:
  • کپی اسناد شناسایی مالکین (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه و…). این مدارک برای تایید هویت مالکین اهمیت دارند.
 3. مدارک مالکیت:
  • کپی سند مالکیت ملک. این مدرک نشان‌دهنده مالکیت قانونی ملک می‌باشد و بر اساس آن تقسیم ملک مشاع انجام می‌شود.
 4. مدارک حقوقی:
  • اسنادی که نشان‌دهنده احقاق حقوق و تعهدات قانونی مرتبط با ملک می‌باشند، از جمله قراردادها، اسناد و نامه‌های رسمی مرتبط با ملک.
 5. گزارش تخصصی:
  • گاهی اوقات احتیاج به گزارش تخصصی از تخصص‌های مختلف مانند گزارش ارزش گذاری ملک، نظر حقوقی و مالی و… برای اثبات اظهارات و ادعاها در دعوا ممکن است وجود داشته باشد.
 6. آگهی قانونی:
  • اگر طرف‌های دعوا تصمیم به فروش سهام خود داشته باشند، آگهی قانونی در مورد این فروش نیز باید در دادخواست ذکر شود.
 7. سایر مدارک مرتبط:
  • هرگونه مدرک یا اطلاعات اضافی که ممکن است به تثبیت ادعاها یا تبیین وضعیت ملک مشاع کمک کنند.