شرکت با مسئولیت محدود
فهرست مقالات

شرکت با مسئولیت محدود

از انواع شرکت‌ها که در قانون تجارت از آنها یاد شده است شرکت‌ با مسئولیت محدود می‌باشد این شرکت بین دو نفر یا چند نفر برای فعالیت‌های تجاری تشکیل می‌شود اگر بخواهیم در خصوص مسئولیت شرکا در این شرکت سخن بگوییم باید گفت مسئولیت شرکا به اندازه سرمایه و یا همان آورده که به شرکت می‌آورند مسئولیت خواهند داشت باید به این نکته توجه کرد که در شرکت با مسئولیت محدود باید، اسمی که برای شرکت انتخاب می‌شود در کنار اسم شرکت عنوان با مسئولیت محدود آورده شود و در روزنامه زمانی که شرکت می‌خواهد تشکیل شود در آگاهی به نوع شرکت که از نوع با مسئولیت محدود است باید بیان شود.

باید توجه داشت که نام انتخابی که برای شرکت برگزیده می‌شود نباید از اسامی شرکا باشد یعنی نباید نامه یکی از شرکا را برای اسم شرکت انتخاب کرد چرا که اگر ضرری برای شرکت وارد شوم کسی که نام آن آورده شده است ضامن تلقی شده و در برابر طلبکاران مسئولیت دارد و مسئولیت آن از نوع تضامنی می‌باشد و در این خصوص می‌توان گفت که از نظر مسئولیت شرکا این شرکت مانند شرکت سهامی عام می باشد در این شرکت تساوی سهم و شرکه مهم و ضروری نیست و سرمایه شرکت از مجموع آورده است که شرکا می اورند.

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

برای اینکه شرکت با مسئولیت محدود تشکیل شود اول باید قرارداد و رضایت نامه توسط شرکا امضا شود و شرکا باید اهلیت لازم را داشته باشد اساسنامه شرکت به وسیله شرکا تنظیم می‌شود و در آن باید هدف از تشکیل شرکت موضوع آن مشخص شود حال باید آورده ای  که به شرکت آورده می‌شود که می‌توان به صورت نقدی و یا به صورت غیر نقدی باشد به شرکت تسلیم شود شاید بپرسید که برای تشکیل این شرکت حداقل چند نفر لازم است تا شرکت تشکیل شود در پاسخ باید گفت حداقل افراد لازم برای تشکیل شرکت دو نفر است حال باید به این نکته توجه کرد که اگر شرکت با دو نفر تشکیل شود و بعد از چند وقت شریک دیگر بخواهد سهم خود را به شریک دیگر فروخته و منتقل کند این مورد باعث از بین رفتن شرکت و انحلال شرکت نخواهد شد.

مواد مرتبط

ماده ۱۱۴ قانون تجارت:

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:

الف) در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ ماده ۹۳.

ب) در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه‌دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.

‌د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.

ماده ۹۶ قانون تجارت:

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

ماده ۹۵ قانون تجارت:

در اسم شرکت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.

‌اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.