صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
فهرست مقالات

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری

اعمال دولت به دو دسته تقسیم می‌شود:

 1. اعمال حاکمیتی
 2. اعمال تصدی گری (کارگزاری)

وظایف و اختیارات مرتبط با اعمال حاکمیتی تحت نظر دیوان عدالت اداری قرار دارند. در صورتی که موضوع به قرارداد مرتبط باشد و یکی از طرفین دولت باشد، فعالیت مرتبط با تصدی گری به شمار می‌رود و خارج از حوزه وظایف دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد. با این حال، موارد مرتبط با قراردادهای استخدامی کارکنان دولت و نیروهای مسلح به عنوان استثناء، تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارند. به عنوان مثال، اگر یک فرد درخواست صدور پروانه تخریب و نوسازی از شهرداری داشته باشد و شهرداری از صدور پروانه امتناع کند، دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی خواهد بود. در صورتی که پروانه توسط شهرداری صادر شود ولی خلاف مفاد آن عمل شود، شکایت به صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری می‌افتد.

 

 

وظایف دیوان عدالت اداری چیست؟

دیوان عدالت اداری یک نهاد قضایی در حوزه اداری است که وظیفه حفظ عدالت در اعمال اداری دولت و نهادهای عمومی را بر عهده دارد. وظایف اصلی این دیوان به شرح زیر است:

 1. رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص:
  • بررسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضات افراد نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، شهرداری‌ها، و سازمان تامین اجتماعی.
  • مثال: بررسی اعتراض به تصمیم شهرداری مبنی بر تملک املاک و اراضی اشخاص.
 2. رسیدگی به اعتراض و شکایات مرتبط با هیات‌ها و کمیسیون‌ها:
  • بررسی اعتراضات و شکایات مرتبط با آراء و تصمیمات هیات‌ها و کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های ماده 5، ماده 55، ماده 100، ماده 77، ماده 12، و سایر کمیسیون‌های شبه قضایی یا غیرقضایی دولت.
 3. فعالیت وکیل متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری:
  • وکیلان متخصص در حقوق دیوان عدالت اداری، مانند گروه حقوقی دادارمنش، در دعاوی مختلف به صورت تخصصی فعالیت می‌نمایند.
  • اقدام به تقدیم داخلی دعاوی و حضور در دیوان عدالت اداری به منظور دفاع یا حفظ حقوق افراد و سازمان‌ها.

وکیل دیوان عدالت اداری، پس از بررسی پرونده و مدارک ارائه شده، به تقدیم داخلی دعاوی در دیوان عدالت اداری اقدام می‌کند تا به حل و فصل موارد مرتبط با عدالت در اعمال اداری بپردازد.

دیوان عدالت اداری یک نهاد قضایی در حوزه اداری است که وظیفه حفظ عدالت در اعمال اداری دولت و نهادهای عمومی را بر عهده دارد. وظایف اصلی این دیوان به شرح زیر است:

 1. رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص:
  • بررسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضات افراد نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، شهرداری‌ها، و سازمان تامین اجتماعی.
  • مثال: بررسی اعتراض به تصمیم شهرداری مبنی بر تملک املاک و اراضی اشخاص.
 2. رسیدگی به اعتراض و شکایات مرتبط با هیات‌ها و کمیسیون‌ها:
  • بررسی اعتراضات و شکایات مرتبط با آراء و تصمیمات هیات‌ها و کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های ماده 5، ماده 55، ماده 100، ماده 77، ماده 12، و سایر کمیسیون‌های شبه قضایی یا غیرقضایی دولت.
 3. فعالیت وکیل متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری:
  • وکیلان متخصص در حقوق دیوان عدالت اداری، مانند گروه حقوقی دادارمنش، در دعاوی مختلف به صورت تخصصی فعالیت می‌نمایند.
  • اقدام به تقدیم داخلی دعاوی و حضور در دیوان عدالت اداری به منظور دفاع یا حفظ حقوق افراد و سازمان‌ها.

وکیل دیوان عدالت اداری، پس از بررسی پرونده و مدارک ارائه شده، به تقدیم داخلی دعاوی در دیوان عدالت اداری اقدام می‌کند تا به حل و فصل موارد مرتبط با عدالت در اعمال اداری بپردازد.

 

شرایط شاکی و طرف شکایت در دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرند به شرح زیر است:

 1. شکایات مالک یا ذینفع:
  • افرادی که مالک یا ذینفع یک موضوع یا اموال می‌باشند می‌توانند به دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی به شکایت خود را بر اساس قوانین ارائه کنند.
 2. وکیل یا قائم مقام قانونی:
  • وکیلان یا افرادی که به عنوان وکیل یا قائم مقام قانونی به نمایندگی از مالک یا ذینفع اقدام می‌کنند، نیز می‌توانند درخواست رسیدگی به شکایت را ارائه نمایند.

درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری:

 • دعاوی مرتبط با قراردادها:
  • در صورتی که دعوا مرتبط با قراردادها و اجرای آنها باشد، صلاحیت دادگاه عمومی است.
 • دعاوی مرتبط با اعمال حاکمیتی:
  • در صورتی که اعتراض به تصمیمات و اقدامات دولت و مامورین دولتی مرتبط با اعمال حاکمیتی باشد، صلاحیت دیوان عدالت اداری فراهم است.
 • تخصص و وکالت:
  • با توجه به گستردگی مسائل و تنوع دعاوی در دیوان عدالت اداری، وکیلان تخصص دارند و ممکن است در زمینه‌های خاصی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری یا کمیسیون ماده 12 فعالیت کنند. تخصص و وکالت در زمینه‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.

بنابراین، صلاحیت دیوان عدالت اداری بستگی به نوع دعوای ارائه شده دارد، و اگر دعوا مرتبط با اعمال حاکمیتی باشد، دیوان عدالت اداری مسئولیت رسیدگی به آن را بر عهده دارد.