عزل وکیل
فهرست مقالات

عزل وکیل

عزل وکیل یک موکل از وکیلی که قبلاً برای او به عنوان نماینده حقوقی عمل می‌کرد، یک مسئله حقوقی است و باید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام شود. در اینجا چند مورد اساسی را برای عزل وکیل بیان می‌کنم:

  1. بررسی قرارداد وکالت: در ابتدا، موکل باید قرارداد وکالت خود را دقیقاً مرور کند. این قرارداد ممکن است شرایط خاصی برای عزل وکیل را تعیین کند. به عنوان مثال، چگونگی اعلام عزل، مهلت‌ها و نحوه پایان قرارداد ممکن است در قرارداد ذکر شده باشد.
  2. تعامل با وکیل: به عنوان موکل، شما باید با وکیل خود تماس گرفته و قصد عزل را به او اعلام کنید. این اعلام عزل ممکن است به صورت کتبی و یا شفاهی انجام شود. در صورت امکان، این موضوع به صورت کتبی تایید شود.
  3. مراجعه به مرجع مربوطه: اگر موکل و وکیل نتوانند توافق کنند و وکیل عزل نمی‌شود، موکل می‌تواند به مرجع حقوقی مربوطه (معمولاً برای وکلای حقوقی، کانون وکلای قوه قضائیه) مراجعه کند و درخواست عزل را ارائه دهد.
  4. پیروی از قوانین و مقررات: موکل باید به دقت از مقررات و قوانین مربوطه در خصوص عزل وکیل پیروی کند. هر کشور ممکن است مقررات مخصوص به این موضوع داشته باشد.
  5. تغییر نماینده: پس از عزل وکیل، موکل ممکن است تصمیم بگیرد نماینده حقوقی جدیدی را منصوب کند. در این صورت، قرارداد وکالت جدید باید به تفصیل تدوین شود تا شرایط و مسئولیت‌های جدید نماینده مشخص شوند.

 

عزل وکیل توسط موکل یعنی چه

عقد وکالت یک قرارداد حقوقی است و می‌تواند از طریق مواردی مانند فوت، جنون و سفاهت وکیل یا موکل، انتهای یابد. زیرا این عقد بر اساس توافق دو طرفه است، انقضای آن نیز به اتفاق دو طرفه بستگی دارد. در ادامه، به توضیح بیشتری از هر یک از مواردی که می‌تواند منجر به پایان عقد وکالت شود، می‌پردازم:

  1. فوت: اگر یکی از طرفین، یعنی وکیل یا موکل، در حین انجام وکالت فوت کند، عقد وکالت به پایان می‌رسد. در این صورت، وارثان یا متداولاً اجتماعی وراثت (به اصطلاح “پرو وکالت”) می‌توانند وکالت را ادامه دهند یا از آن منصرف شوند.
  2. جنون: اگر یکی از طرفین (موکل یا وکیل) به طور جدی به جنون بیفتد و توانایی صحیح فهم و انجام وکالت را از دست دهد، عقد وکالت می‌تواند به پایان برسد. این مسأله باید توسط یک مرجع حقوقی تایید شود.
  3. سفاهت (سفیه شدن): اگر وکیل یا موکل به طور رسمی تشخیص داده شود که سفیه شده و توانایی درک وکالت را از دست داده است، عقد وکالت ممکن است پایان یابد.
  4. استعفا (اعتراض) وکیل: وکیل ممکن است تصمیم به اعلام استعفا (اعتراض) از وکالت بگیرد. این باید به نحو مشروط به مقررات قانونی و مقررات قراردادی انجام شود.
  5. عزل وکیل توسط موکل: موکل می‌تواند از وکیل خود عزل کند. این اعزام عزل باید به موجب قوانین و مقررات مربوطه و بر اساس شرایط قرارداد انجام شود.

عزل وکیل توسط موکل به معنای فسخ عقد وکالت توسط موکل است. این اقدام می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی صورت گیرد، و معمولاً با اعلام موکل به وکیل خود در خصوص عزل انجام می‌شود.

عزل وکیل به صورت صریح: در این حالت، موکل به صورت صریح و با اعلام کتبی به وکیل خود اعلام می‌کند که از خدمات وکالت او استعفا (عزل) می‌دهد. این اطلاع‌رسانی ممکن است توسط نامه، ایمیل، پیامک یا دیگر روش‌های کتبی صورت گیرد. به عنوان مثال، موکل می‌تواند یک نامه به وکیل خود بفرستد که در آن اعلام کند که از خدمات وکیل جدا می‌شود.

عزل وکیل به صورت ضمنی: در این حالت، موکل به عملکرد واقعی خود نشان می‌دهد که از خدمات وکیل استعفا می‌دهد. به عنوان مثال، اگر موکل به صورت ضمنی اقدام به انجام امور حقوقی خود بکند، که وظیفه وکیل بوده و تصمیم به اجرای موضوع وکالت به عهده خود بگیرد، این به معنای عزل وکیل به صورت ضمنی است.

در هر دو حالت، پس از عزل وکیل توسط موکل، قرارداد وکالت منقضی می‌شود، و موکل باید در صورت لزوم وکیل جدیدی را منصوب کند یا به صورت شخصی امور حقوقی خود را پیگیری کند. از طریق اطلاع‌رسانی درست و رعایت قوانین مربوطه، انجام عزل وکیل به درستی و بدون مشکل حقوقی ممکن می‌شود.

 

شرایط عزل وکیل

در ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که موکل پس از عزل وکیل باید این موضوع را به وکیل خود و دادگاه اطلاع دهد. با این حال، اعلام عزل توسط موکل به تنهایی معمولاً باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده نمی‌شود، و دادگاه ممکن است به روند دعوا ادامه دهد.

در ماده 385 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که استعفا و عزل وکیل تعیینی پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود. این معنی می‌دهد که موکل تا قبل از تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری حق عزل وکیل دارد. این مقرره به منظور حفظ پیوستگی فرآیند کیفری و جلوگیری از تأخیرهای ناشی از تغییرات مکرر وکلای دادگستری در دعواها اعمال می‌شود.