فروش سهم الارث
فهرست مقالات

فروش سهم الارث

زمانی که فرد فوت می‌کند و اموالش برای بازماندگان و ورثه به جای می‌ماند طبیعتاً این اموال به صورت مشاع می باشد به عنوان مثال اگر زمینی را در نظر بگیریم که بخواهد بین چند نفر از ورثه تقسیم شود ورثه در این زمین به صورت مشاعی شریک می‌باشد و در این مورد برای وراث مشکلاتی از قبیل فروش آن ممکن است پیش بیاید در این مبحث و این موضوع در خصوص این موارد می‌خواهیم صحبت کنیم و این خصوص موارد را مورد بررسی قرار دهیم

در ابتدا نیاز است که به چند واژه اشاره کنیم و آنها را توضیح دهیم موارد و اصطلاحاتی که می‌خواهیم به آن اشاره کنیم مشاع و افراز می‌باشد و این موارد در بحث فروش سهم الاث مرتبط ممکن است باشد وقتی صحبت از افراز ملک به میان می‌آید یعنی تقسیم کردن و قطع بندی شدن ملک مورد نظر است که آن ملک به بخش و تقسیمات دیگر انجام شود که هر کدام از این تقسیمات و بخش‌ها برای هر یک از شرکا یا همان وراث می باشد به عنوان مثال اگر یک قطعه زمین را در نظر بگیریم که با نظر کارشناس یا تفاهم و توافق خود وراث به قطعات دیگر تقسیم شود خوب در اینجا که هر قطعه مشخص و تقسیم شده است وراث می‌توانند برای همان قطعه اقدام به فروش کند و  حتی می‌توان گفت که وراثی که قطعات مشخصی به نام آنها ایجاد شده است می توانند سند ۶ دانگ رسمی برای خود اخذ کنند.

اما به این نکته توجه کنید تمام اموالی که از متوفی به جای می‌ماند همیشه زمین و ملک نیست نمی‌توان این مورد را در تمامی اموال متوفی دخیل نمود زیرا به عنوان مثال اگر یک خودرو به جای و به ارث مانده باشد هر یک از شرکا در جز جز آن خودرو با هم شریک هستند نمی‌توان گفت که آن خودرو را تقسیم بندی و جدا کنند یا به عنوان مثال اگر ما در خصوص یک واحد ساختمان مثال بزنیم میتوان گفت که در آنجا هم نمی‌شود که هر یک از وراث آن را تقسیم کند به تملکاتی که به این صورت است و افراد در جاسوس آن شریک می‌باشند مال و تملک مشاع گویند که مشکلات اصلی در بحث فروش سهم الاث در خصوص همین مال مشاع است

راه فروش فوری سهم الارث چیست

از نظر قانون مشکل در این خصوص وجود ندارد یعنی هر کس که سهم الاثی به او رسیده است می‌تواند سهم خودش را بفروشد چه می‌خواهد افراز شده باشد و چه به صورت مشاع اما به این صورت که اگر شخصی به عنوان مثال دو دانگ از خانه‌ای به او به ارث رسیده است می تواند همان دودانگ خود را به فرد دیگری منتقل کند در اینجا سهم هست که منتقل می‌شود و ملک منتقل نمی‌شود و در این خصوص باید تمام وراث از این قضیه آگاه باشند و رضایت داشته باشند از جانب خریدار هم باید به این نکته توجه کرد که خریدار هم باید بداند که چه ملکی را می‌خرد زیرا او با دیگر شرکا شریک می‌شود و اگر بخواهد تغییراتی در ملک ایجاد کند و مسائلی از این قبیل باید با هماهنگی و اجازه دیگر شرکا یا وراث دیگر باشد اما اگر به طور خلاصه بخواهیم در خصوص فوری‌ترین راه برای فروش سهم الاث صحبت کنیم سریع ترین و بهترین راه این است که سهم خود را به سایر وراث منتقل کنید یعنی یکی از دو دانگ از سهم شما را می‌خرند و با این خرید به سهم خود افزوده و اضافه می‌کند و این کار که به صورت سازش و توافق فی مابین دیگر ورثه می‌باشد که بهترین راه و ساده‌ترین راه در مقابل اقدام از طریق دادگاه و رفت و آمد آن می باشد.