نکات حقوقی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی
فهرست مقالات

نکات حقوقی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی

ماده 111 قانون تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

ماده 111 – پس از تصویب فرآیند بازنگری اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی توسط مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان و تصویب وزیر متبوع به استناد این قانون و با رعایت اصول شریعت اسلامی و اعلام به متقاضی، دولت مکلف به پرداخت یک مرتبه یک هزارم (1/1000) حقوق سالیانه تأمین اجتماعی به هر کودک در هنگام تولد آن کودک به ازای هر نسخه از شهریه مقرر در آیین نامه اجرائی این ماده در سال تحصیلی.

تبصره 1 – متقاضیان دریافت شهریه آموزش عالی مکلف به ارائه مدارک اصلی و معتبر مربوط به حقوق تأمین اجتماعی خود به مراجع مربوطه هستند.

تبصره 2 – در مورد فرزندان معلول به ازای هر دو نسخه شهریه طبق تعرفه ذیل یک هزارم (1/1000) حقوق سالیانه تأمین اجتماعی در هنگام تولد آن فرزند به تعرفه طبق آیین نامه اجرائی این ماده پرداخت می‌شود.

تبصره 3 – حقوق تأمین اجتماعی برای اهداء به دیگران، به ترتیب برابر با یک هزارم (1/1000) حقوق سالیانه تأمین اجتماعی به ازای هر دو نسخه شهریه آموزش عالی به دست می‌آید و از آن درآمد برای این افراد به حساب می‌آید.

این ماده از قانون تأمین اجتماعی به منظور حمایت از تحصیلات عالی و آموزش عالی و نیز حمایت از افراد معلول و اهداء به دیگران به منظور تسهیل در دستیابی به آموزش عالی در ایران تصویب شده است.

 

نکات حقوقی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران که در مورد حمایت از تحصیلات عالی و آموزش عالی، حمایت از افراد معلول و اهداء به دیگران استفاده می‌شود، دارای نکات حقوقی مهمی است که به طور کلی به موارد زیر توجه داشته باشید:

  1. مبلغ پرداختی: بر اساس این ماده، دولت مکلف به پرداخت یک هزارم (1/1000) حقوق سالیانه تأمین اجتماعی به هر کودک در هنگام تولد آن کودک به ازای هر نسخه از شهریه مقرر در آیین نامه اجرائی این ماده در سال تحصیلی می‌باشد.
  2. مدارک مورد نیاز: متقاضیان دریافت این حمایت باید مدارک اصلی و معتبر مربوط به حقوق تأمین اجتماعی خود را به مراجع مربوطه ارائه دهند. همچنین، در مورد فرزندان معلول، مدارک مربوط به وضعیت معلولیت نیز مورد نیاز است.
  3. تعرفه شهریه: مقدار حمایت مالی بر اساس تعرفه شهریه آموزش عالی در هر سال تحصیلی محاسبه می‌شود. بنابراین، متقاضیان باید به مراجع آموزشی مربوطه مراجعه کرده و مشخصات تعرفه شهریه را از آنجا دریافت کنند.
  4. اهداء به دیگران: اگر شخصی تصمیم به اهداء حقوق تأمین اجتماعی خود به دیگران دارد، نیز می‌تواند از این ماده استفاده کند و مبلغ معینی را به عنوان اهداء به دیگران اعلام کند.
  5. تأمین اجتماعی در ایران: این ماده تعلق به تأمین اجتماعی در ایران دارد و برای افرادی اعمال می‌شود که تحت تحصیلات عالی و آموزش عالی در ایران قرار دارند.
  6. تغییرات قانونی: لازم به ذکر است که ممکن است قوانین و مقررات مربوط به این ماده در طول زمان تغییر کنند، بنابراین برای اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر، به مراجع مربوطه و منابع حقوقی مراجعه کنید.