وظایف مدیر دفتر دادگاه
فهرست مقالات

وظایف مدیر دفتر دادگاه

مدیردفتر دادگاه کیست؟ نقش مدیر دفتر دادگاه چیست؟ مهمترین وظایف مدیر دفتر دادگاه چیست؟ مدیر دادگاه کیست؟ این شخص از نظر قانون چه جایگاهی دارد؟ وضعیت حقوقی مدیر دفتر دادگاه چگونه است؟ وظایف مدیر دفتر دادگاه چیست؟ اختیارات مدیر دفتر دادگاه چیست؟ مدیر دفتر دادگستری تا چه اندازه می تواند بر روند قضایی تأثیر بگذارد؟ نقش وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با مدیر دفتر دادگاه در سمت خود چیست؟ در ارتباط با مدیر دادگاه به چه نکاتی باید توجه کرد؟
مدیر دفتر دادگاه را می توان از افراد ارشدی دانست که مسئولیت اداره دادگاه و اداره پرونده ها را بر عهده دارد. به طور خلاصه، دادگاه و قاضی خود بر روند قانونی نظارت دارند. اما مسئولیت های زیادی در ارتباط با مدیریت کار دارد. فرآیند با بررسی کار آغاز می شود و با تصمیم گیری و اجرا به پایان می رسد. شخص اصلی در این فرآیند رئیس دفتر دادگاه است.
به بیان ساده، رئیس وظیفه دارد علاوه بر رعایت شرایط تقدم و تأخیر در دعوا، دعوا را مدیریت کند تا از وجود رویه مناسب در هر پرونده اطمینان حاصل کند. در ادامه می خواهیم با جدیت بیشتری وظایف این فرد را بدانیم. در واقع می خواهیم بدانیم مهم ترین نفوذ مدیر در جریان دعوا چیست. آنچه که توجه به آن مهم است این است که همه وکلای کیفری و حقوقی به خوبی می‌دانند که مدیران دادگاه‌ها می‌توانند به طور قابل ملاحظه‌ای بر فرآیند از دیدگاه اداری تأثیر بگذارند. در ادامه به قسمت های مختلف وظایف این فرد در روند اداری محاکمات و دعاوی می پردازیم.

وظایف مدیر دفتر بر اساس قانون

اولین و مهمترین وظیفه مدیر رسیدگی، تأیید یا رد درخواست واصله به مدیر دفتر است. پس از بررسی آن درخواست، این شخص می تواند آن را بپذیرد یا رد کند
به بیان ساده، مدیر به دادخواست رسیدگی می کند. اگر مشکل خاصی وجود نداشته باشد با تاریخ روز نوشته و ثبت می شود. این تاریخ در برخی موارد بسیار مهم است. زیرا این تاریخ ،تاریخ ثبت اقامه دعوی است. از طرفی در صورت وجود نقص در دادخواست، مدیر دادگاه مراتب را قبل از دادخواست به خواهان پرونده اعلام می کند. در این صورت ایرادات گزارش شده باید در مدت قانونی معین اصلاح شود. در غیر این صورت مدیر دادگاه به رای دادخواست اقدام  خواهد کرد.
نکته مهمی که در سطح دادگاه باید به آن توجه داشت این است که درخواست های کیفری یا حقوقی پس از ثبت در دادگاه به پرونده  تبدیل می شوند. صفحه اول این پرونده درخواست متقاضی است. اما شرایط تشکیل پرونده و انتقال آن به دادگاه از دیگر وظایف مدیر دفتر است.
یکی از مهمترین وظایف این فرد ارسال اخطاریه های صادره از سوی دادگاه برای طرفین پرونده در زمان لازم است. این اخطار باید پس از اینکه طرفین زمان کافی برای تصمیم گیری و حضور در دادگاه داشته باشند ارسال شود.
آخرین چیزی که در اینجا باید به خاطر داشته باشیم این است که مدیر دفتر دادگاه یک سمت و جایگاه  اداری محسوب می شود.