وکیل حقوقی در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه درمشهد - 09156024004
فهرست مقالات

وکیل فروش مال غیر در مشهد

 

فروش مال غیر:

فروش مال غیر از نظر حقوقی یعنی نقل و انتقال حقوقی مالی که متعلق به دیگری است. این کار به شکل انتقال عین مال یا منفعت حاصل از آن انجام می شود.

جرم فروش مال غیر:

انتقال یا فروش مال دیگری جرم تلقی می شود که حاصل آن به صورت ایجاد زیان مالی به دیگری آشکار می شود در این جرم به جای اضرار بالفعل تاکید بر اضرار بالقوه است .

طبق قانون تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط به وقوع پیوستن جرم نیست بلکه انجام معامله و انتقال حقوقی و قانونی مال که سبب ایراد اضرار بالقوه میشود برای انجام جرم انتقال و فروش مال غیر کفایت می کند.

در این جرم انتقال دهنده مال بدون آنکه که مالک مال باشد و یا مجوز قانونی انتقال مال دیگری را داشته باشد خودش را مالک معرفی کرده وبا قصد زیان رساندن به انتقال مال دیگری می پردازد.

جرم انتقال و فروش مال غیر جزء جرایم علیه اموال طبقه بندی می شود.

ارکان جرم فروش مال غیر:

رکن قانونی: طبق قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات انتقال مال غیر تابع مجازات مصرح در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین  اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با مرتکبین جرم انتقال و فروش مال غیر میتوان چنان نتیجه گرفت که رکن قانونی جرم انتقال و فروش مال غیر از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ ترکیب شده است.

رکن مادی:در این جرم مال باخته و زیان دیده در محل وقوع جرم حضور ندارد تا مورد اغفال قرار گیرد فقط فروش مال غیر توسط کلاهبردار و مرتکب جرم کفایت می کند.

اگر قولنامه تنظیم شود این قولنامه و امضای آن رکن مادی جرم فروش مال غیر را تشکیل می دهد.

رکن معنوی: داشتن سوءقصد ونیتی و از روی عمد بودن فروش مال غیر رکن روانی و معنوی جرم را تشکیل می دهد یعنی شخص انتقال دهنده  در ابتدا قصد فروش مال غیر را داشته و سپس اقدام به فروش آن کند. ولی شخصی که بدون قصد و نیت مال غیر را به فروش رساند مجازاتی ندارد.

دلایل اثبات جرم فروش مال غیر:

در این جرم ضرر و زیان شرط  وقوع جرم محسوب می‌شوند . یعنی مالک زیان دیده باشد و این عمل با سوء نیت انجام شود و زیان به وجود آمده را شخص مرتکب از روی اراده ایجاد کرده باشد . با این شرایط می‌توان جرم فروش مال غیر را اثبات کرد و علیه مرتکب این عمل شکایت کرد.

مجازات فروش مال غیر :

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار به شمار می آید. مجازات جرم انتقال و فروش مال دیگری شامل زندان از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف کرده و رد مال به مالکش است.اگر مرتکب جرم کارکنان دولتی باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. قانونگذار انتقال گیرنده ای را که هنگام معامله به عدم مالکیت انتقال دهنده آگاه بوده را معاون جرم تلقی می کند.

فروش و انتقال مال مشاع:

مالی که چند مالک داشته باشد مشاع گفته می شود. طبق قانون شرکای مال مشاع حق ندارند مال را به دیگری انتقال و به فروش برساند.

فروش مال مشاع به صورت انجام می شود:

۱. اگر شریک به میزان سهم خود از مال مشاع بدون رضایت شرکا اقدام به فروش و انتقال مال به دیگری کند در این حالت جرمی متوجه شخص انتقال دهنده نیست.

۲. شریک علاوه بر میزان سهم خود از سهم مشاع شریک خود بدون رضایت او آن مال را به دیگری انتقال دهد که در این حالت جرم تلقی می شود.

 

 رضا حسینی برج، از بهترین وکلای پایه یک دادگستری در شهر مشهد

شماره تماس: 09156024004