وکیل حقوقی در مشهد

به کسی که نماینده شخص حقیقی و یا حقوقی در مسائل حقوقی باشد و در مراجع مختلف اعم از قضایی و غیر فضایی فعالیت کند وکیل حقوقی می گویند. وکیل حقوقی از سوی موکل، مامور به انجام فعالیت های حقوقی در مراجع قضایی و یا مراجع غیر فضایی برای اهداف و حقوق می شود و نماینده و مستشار او در این مراجع شناخته می شود. طبق قانون مدنی هر اقدامی از سوی وکیل متوجه موکل خود است. در نتیجه وظیفه ای که بر عهده وکیل حقوقی است بسیار مهم و سنگین است. چه بسا بسیاری از حقوق مردم نادیده گرفته می شود، فقط به علت اینکه وکیل او در بیان اظهارات و یا در مقام مدافع عملکرد خوبی نداشته است. همچنین در تعریف وکیل حقوقی باید گفت، کسی که مسلط بر زبان حقوقی و قانونی مملکت خود باشد و تحصیلات عالیه در زمینه حقوق داشته باشد وکیل می گویند. حداقل این تحصیلات اخذ مدرک لیسانس در دانشگاه است.

حوزه های فعالیت وکیل حقوقی مشهد

ثبت درخواست خدمات

مقالات جدید

تغلیظ دیه

تغلیظ دیه

تغلیظ دیه اصطلاح تغلیظ دیه چیست؟ اصطلاح “تغلیظ دیه” به افزایش میزان دیه در صورت وقوع جرم در ماه‌های حرام اشاره دارد. در حقوق اسلامی،

ادامه مطلب »