ویژگی های مبایعه نامه و قولنامه
فهرست مقالات

ویژگی های مبایعه نامه و قولنامه

مبایعه نامه چیست

مبایعه نامه یک سند قانونی و رسمی است که در فرآیند خرید و فروش بین خریدار و فروشنده تنظیم و امضا می‌شود. واژه “مبایعه” از کلمه عربی “بیع” به معنای خرید و فروش مشتق شده است، بنابراین “مبایعه نامه” به معنای سند خرید و فروش است.

این سند به عنوان یک قرارداد بین دو طرف، یعنی خریدار و فروشنده، عمل می‌کند و تمامی شرایط و ضوابط مربوط به معامله را در بر می‌گیرد. مبایعه نامه شامل اطلاعات دقیق مربوط به مورد معامله، شرایط پرداخت، تعهدات طرفین، زمان تحویل و سایر جزئیات مهم است.

یکی از ویژگی‌های مهم مبایعه نامه این است که قرارداد چارچوب‌دار بوده و به طور یک‌طرفه قابل فسخ نیست، مگر اینکه شرایط خاصی در قرارداد پیش‌بینی شده باشد که به طرفین اجازه فسخ بدهد. این شرایط می‌توانند شامل مواردی مانند عدم پرداخت به موقع، نقض تعهدات مندرج در قرارداد یا شرایط خاص دیگر باشند که در مبایعه نامه ذکر شده‌اند.

به طور خلاصه، مبایعه نامه یک سند قانونی است که برای تضمین حقوق و تعهدات خریدار و فروشنده در یک معامله خرید و فروش استفاده می‌شود و نقش مهمی در شفافیت و اعتبار معاملات دارد.

 

ویژگی های مبایعه نامه

ویژگی‌های مهم مبایعه نامه می‌تواند در درک تفاوت آن با قولنامه کمک کند.

 1. مخصوص بیع و فروش: مبایعه نامه به منظور ثبت یک معامله خرید و فروش تنظیم می‌شود و معمولاً شامل اطلاعاتی از جمله محصول یا خدمات، قیمت، شرایط پرداخت و سایر جزئیات معامله است.
 2. عدم امکان فسخ به جز در شرایط خاص: مبایعه نامه معمولاً به صورت چارچوبی و حقوقی منعقد می‌شود که فسخ آن تنها در شرایط خاصی مانند نقض تعهدات یا توافقات خاص ممکن است.
 3. نوشتن اطلاعات کامل کالا یا خدمات: این سند باید حاوی اطلاعات دقیق و کامل مربوط به مورد معامله باشد، از جمله مشخصات محصول یا خدمات، تعداد و قیمت و سایر شرایط.
 4. امضا طرفین و شواهد: مبایعه نامه باید توسط هر دو طرف، یعنی خریدار و فروشنده، امضا شود. همچنین، ممکن است نیاز به امضای شواهد و یا شاهدان دیگری نیز باشد.
 5. نوشتن جرایم ناشی از نقض تعهدات: در مبایعه نامه معمولاً شرایطی در مورد جرایم و پیامدهای ناشی از نقض تعهدات هر طرف درج می‌شود، مانند جریمه‌ها یا تبعات حقوقی.

اگر به ویژگی‌های قولنامه نیز نگاه کنیم:

 1. عدم تخصیص به خرید و فروش خاص: قولنامه می‌تواند برای هر نوع تعهدی باشد، نه لزوماً مرتبط با خرید و فروش.
 2. امکان فسخ: در بسیاری از موارد، قولنامه‌ها قابل فسخ هستند مگر اینکه این امر ممنوع شده باشد.
 3. اطلاعات کامل معمولاً الزامی نیست: در قولنامه‌ها، ممکن است اطلاعات کاملی مانند جزئیات محصول یا خدمات ذکر نشود.
 4. امضا و شواهد ممکن است لازم نباشد: در برخی موارد، امضاهای شاهدان و یا شواهد نمی‌تواند الزامی باشد.
 5. جرایم ناشی از نقض تعهدات نمی‌تواند به همان اندازه واضح باشد: در قولنامه‌ها، معمولاً جزئیات در مورد جرایم و تبعات ناشی از نقض تعهدات کمتر مشخص است.

با توجه به این تفاوت‌ها، می‌توان به خوبی متوجه شد که مبایعه نامه و قولنامه چگونه از نظر ماهیت و ویژگی‌ها از یکدیگر متمایزند.

 

قولنامه چیست

قولنامه یک سند قانونی و رسمی است که بین دو طرف تنظیم می‌شود و آنها را به انجام تعهدات خود در آینده متعهد می‌کند. این سند معمولاً به صورت موقت و قبل از عقد نهایی قرارداد منعقد می‌شود تا زمانی که شرایط نهایی برای انجام معامله فراهم شود، طرفین را متعهد به انجام معامله نهایی کند.

به عنوان مثال در مورد فروش ملکی که در پرسش اشاره شد، انعقاد قولنامه ممکن است به معنای تعهد فروشنده به انتقال ملک به خریدار در زمان مشخص شده باشد و تعهد خریدار به پرداخت مبلغ مشخصی در زمان تعیین شده باشد.

 

ویژگی‌های قولنامه

شناخت ویژگی‌های قولنامه به درک بهتر این سند و نقش آن در فرایند قانونی معاملات کمک می‌کند. در ادامه ویژگی‌های بیشتری از قولنامه را بررسی می‌کنیم:

 1. غیر قابل ابطال و فسخ: قولنامه معمولاً به شکلی تنظیم می‌شود که فسخ یا ابطال آن تنها در شرایط خاص و با توجه به قوانین و مقررات مربوطه امکان‌پذیر است. این ویژگی تضمین می‌کند که طرفین باید به تعهدات خود در قولنامه پایبند باشند.
 2. قابلیت ارائه در دادگاه: قولنامه به عنوان یک سند رسمی و حقوقی، می‌تواند به عنوان شواهد در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد. طرفین می‌توانند از طریق قولنامه دلایل و ادعاهای خود را در دادگاه ارائه دهند یا از آن به عنوان مدرک دفاعی استفاده کنند.
 3. مهر و امضا: قولنامه معمولاً شامل امضاهای طرفین و ممکن است شامل مهر و امضای شواهد یا گواهان نیز باشد. این امضاها و مهرها به منظور تأیید اطلاعات و تعهدات موجود در قولنامه استفاده می‌شوند.
 4. تنظیم توسط افراد عادی: قولنامه معمولاً توسط افراد عادی، به عنوان مثال خریدار و فروشنده، تنظیم می‌شود و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا وکیل ندارد. این امر فرآیند انعقاد قرارداد را ساده‌تر می‌کند.
 5. امکان انکار و تردید: با وجود امکان ادعای انکار و تردید نسبت به قولنامه، این سند به عنوان مدرکی مهم و متعارف در فرآیند قانونی معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ویژگی می‌تواند اعتبار و اعتماد در طرفین معامله را تقویت کند.

با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها، قولنامه به عنوان یک ابزار حقوقی مهم در فرآیند انجام معاملات بازی می‌کند و نقش حیاتی در تضمین حقوق و تعهدات طرفین دارد.